Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
52Til korleiaren. Ein læresalme. Av David,  2 då edomitten Doeg kom og fortalde Saul at David hadde teke inn i Ahimeleks hus.
          
   
 3 Du mektige, kvifor skryter du av det vonde?
          Guds miskunn varer dagen lang.
          
   
 4 Du legg planar som er til skade.
          Tunga er lik ein kvass kniv.
          Ho fer med svik.
          
   
 5 Du elskar vondt meir enn godt,
          løgna meir enn sanne ord.
          
   
 6 Du elskar kvart ord som gjer skade,
          du svikefulle tunge.
          
   
 7 Difor skal Gud slå deg ned for alltid,
          ta deg og riva deg ut av ditt telt.
          Han skal rykkja deg opp med rot,
          bort frå landet til dei levande.
          
   
 8 Dei rettferdige skal sjå det og frykta,
          dei skal le av han:
          
   
 9 «Sjå på han. Han gjorde ikkje Gud til sitt vern,
          men sette si lit til sin store rikdom
          og brukte sin styrke til å skada.»
          
   
10 Men eg er som eit oliventre,
          grønt og frodig i Guds hus.
          Eg set mi lit til Guds miskunn, til evig tid.
          
   
11 Eg vil alltid prisa deg fordi du greip inn.
          Med dine trugne set eg mi von til ditt namn,
          for det er godt.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.