Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
53Til korleiaren. Etter «Mahalat». Ein læresalme. Av David.
          
   
 2 Dårane seier i hjartet: «Det finst ingen Gud.»
          Vond og avskyeleg er deira urett,
          det finst ingen som gjer det gode.
          
   
 3 Frå himmelen ser Gud ned til menneska
          for å sjå om det finst nokon som er vis,
          nokon som søkjer Gud.
          
   
 4 Alle har trekt seg unna,
          alle som ein er forderva.
          Det finst ingen som gjer det gode,
          ikkje ein einaste.
          
   
 5 Skjønar dei då ingen ting,
          dei som gjer urett?
          Dei et opp folket mitt som om dei et brød,
          og kallar ikkje på Gud.
          
   
 6 Då skal dei råkast av redsle,
          dei som aldri var redde.
          For Gud skal strø ut beina
          av dei som slår leir mot deg.
          Dei blir til skamme,
          for Gud har vraka dei.
          
   
 7 Måtte frelse koma til Israel frå Sion!
          Når Gud vender lagnaden for sitt folk,
          skal Jakob jubla og Israel gleda seg.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.