Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
55Til korleiaren. Med strengespel. Ein læresalme. Av David.
          
   
 2 Vend øyret til mi bøn, Gud,
          løyn deg ikkje når eg bed.
          
   
 3 Lytt til meg og gjev meg svar!
          Eg er kvilelaus i mi sut.
          Eg er ute av meg,
   
 4 for fienden ropar,
          dei lovlause trykkjer meg ned.
          Dei velter urett over meg,
          rasande går dei mot meg.
          
   
 5 Hjartet vrid seg i meg,
          eg er gripen av dødsangst.
          
   
 6 Eg skjelv av frykt,
          eg er overvelda av redsle.
          
   
 7 Eg sa: Hadde eg berre venger som dua!
          Då flaug eg bort og fann meg ein bustad.
          
   
 8 Langt av garde ville eg rømma,
          i ørkenen ville eg slå meg ned.
          
   
 9 Eg ville skunda meg i ly
          for rasande vind og storm.
          
   
10 Herre, forvirr dei og kløyv deira tungemål!
          For eg ser vald og strid i byen.
          
   
11 Dag og natt går dei ikring på bymuren.
          Innanfor er ugjerning og urett.
          
   
12 Øydelegging rår der inne,
          svik og vald vik ikkje frå torget.
          
   
13 Var det ein fiende som spotta meg,
          kunne eg bera det.
          Var det ein uven som såg ned på meg,
          ville eg gøyma meg for han.
          
   
14 Men det er du, min like,
          min gode ven og kjenning,
          
   
15 vi som tala fortruleg saman
          og gjekk i festtog i Guds hus.
          
   
16 Lat døden koma over dei,
          lat dei fara til dødsriket midt i livet!
          For dei har vondskap i heim og hug.
          
   
17 Men eg vil ropa til Gud,
          og Herren skal frelsa meg.
          
   
18 Kveld og morgon og midt på dagen
          klagar og sukkar eg,
          og han skal høyra ropet mitt.
          
   
19 Han skal fria meg frå strid og gje meg fred,
          endå mange går mot meg.
          
   
20 Gud skal høyra og audmjuka dei,
          han som tronar frå eldgammal tid.
          For dei forandrar seg ikkje,
          dei fryktar ikkje Gud.
          
   
21 Fienden legg hand på sine vener,
          han bryt si pakt.
          
   
22 Hans tale er glattare enn smør,
          men han har strid i sinne.
          Hans ord er mjukare enn olje,
          men dei er dregne sverd.
          
   
23 Kast di bør på Herren,
          han vil sørgja for deg!
          Han lèt aldri den rettferdige vakla.
          
   
24 Men du er Gud.
          Støyt dei ned i den djupe grava!
          Drapsmenn og svikarar når ikkje halve si levetid.
          Men eg set mi lit til deg.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

01. april 2023

Dagens bibelord

Matteus 26,10–13

Les i nettbibelen

10Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. ... Vis hele teksten

10Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 13Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

Dagens bibelord

Matteus 26,10–13

Les i nettbibelen

10Men Jesus merka det og sa til dei: «Kvifor plagar de henne? Ho har gjort ei god gjerning mot meg. 11Dei fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikkje alltid. 12Då ho slo denne salven ut over kroppen min, salva ho meg til gravferda mi. ... Vis hele teksten

10Men Jesus merka det og sa til dei: «Kvifor plagar de henne? Ho har gjort ei god gjerning mot meg. 11Dei fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikkje alltid. 12Då ho slo denne salven ut over kroppen min, salva ho meg til gravferda mi. 13Sanneleg, eg seier dykk: Overalt i verda der dette evangeliet blir forkynt, skal det ho gjorde, bli fortalt til minne om henne.»

Dagens bibelord

Matteus 26,10–13

Les i nettbibelen

10Jesus fuobmái dan ja celkkii sidjiide: “Manne dii vuorjabehtet su? Son lea dahkan munnje buori dagu. 11Geafit leat álo din luhtte, muhto mun in leat álo din luhtte. 12Go son vuoiddai mu, de son dagai dan mu hávdádeami várás. ... Vis hele teksten

10Jesus fuobmái dan ja celkkii sidjiide: “Manne dii vuorjabehtet su? Son lea dahkan munnje buori dagu. 11Geafit leat álo din luhtte, muhto mun in leat álo din luhtte. 12Go son vuoiddai mu, de son dagai dan mu hávdádeami várás. 13Duođaid, mun cealkkán didjiide: Oppa máilmmis, gos ihkinassii evangelium sárdniduvvo, doppe sii muitalit maid son dagai ja muitet su.”