Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
55Til korleiaren. Med strengespel. Ein læresalme. Av David.
          
   
 2 Vend øyret til mi bøn, Gud,
          løyn deg ikkje når eg bed.
          
   
 3 Lytt til meg og gjev meg svar!
          Eg er kvilelaus i mi sut.
          Eg er ute av meg,
   
 4 for fienden ropar,
          dei lovlause trykkjer meg ned.
          Dei velter urett over meg,
          rasande går dei mot meg.
          
   
 5 Hjartet vrid seg i meg,
          eg er gripen av dødsangst.
          
   
 6 Eg skjelv av frykt,
          eg er overvelda av redsle.
          
   
 7 Eg sa: Hadde eg berre venger som dua!
          Då flaug eg bort og fann meg ein bustad.
          
   
 8 Langt av garde ville eg rømma,
          i ørkenen ville eg slå meg ned.
          
   
 9 Eg ville skunda meg i ly
          for rasande vind og storm.
          
   
10 Herre, forvirr dei og kløyv deira tungemål!
          For eg ser vald og strid i byen.
          
   
11 Dag og natt går dei ikring på bymuren.
          Innanfor er ugjerning og urett.
          
   
12 Øydelegging rår der inne,
          svik og vald vik ikkje frå torget.
          
   
13 Var det ein fiende som spotta meg,
          kunne eg bera det.
          Var det ein uven som såg ned på meg,
          ville eg gøyma meg for han.
          
   
14 Men det er du, min like,
          min gode ven og kjenning,
          
   
15 vi som tala fortruleg saman
          og gjekk i festtog i Guds hus.
          
   
16 Lat døden koma over dei,
          lat dei fara til dødsriket midt i livet!
          For dei har vondskap i heim og hug.
          
   
17 Men eg vil ropa til Gud,
          og Herren skal frelsa meg.
          
   
18 Kveld og morgon og midt på dagen
          klagar og sukkar eg,
          og han skal høyra ropet mitt.
          
   
19 Han skal fria meg frå strid og gje meg fred,
          endå mange går mot meg.
          
   
20 Gud skal høyra og audmjuka dei,
          han som tronar frå eldgammal tid.
          For dei forandrar seg ikkje,
          dei fryktar ikkje Gud.
          
   
21 Fienden legg hand på sine vener,
          han bryt si pakt.
          
   
22 Hans tale er glattare enn smør,
          men han har strid i sinne.
          Hans ord er mjukare enn olje,
          men dei er dregne sverd.
          
   
23 Kast di bør på Herren,
          han vil sørgja for deg!
          Han lèt aldri den rettferdige vakla.
          
   
24 Men du er Gud.
          Støyt dei ned i den djupe grava!
          Drapsmenn og svikarar når ikkje halve si levetid.
          Men eg set mi lit til deg.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.