Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
56Til korleiaren. Etter «Dua i terebintene langt borte». Ein miktam. Av David, då filistrane greip han i Gat.
          
   
 2 Ver meg nådig, Gud! Folk jagar meg,
          stridsmenn trengjer seg på meg heile dagen.
          
   
 3 Fiendar jagar meg dagen lang,
          frå si høgd går dei til åtak, dei er mange.
          
   
 4 Når eg er redd, stolar eg på deg.
          
   
 5 Eg stolar på Gud, eg prisar hans ord.
          Eg stolar på Gud, eg er ikkje redd.
          Kva kan vel menneske gjera meg?
          
   
 6 Dei vrir på orda mine dagen lang,
          dei tenkjer berre på å skada meg.
          
   
 7 Dei slår seg saman og ligg på lur,
          dei vaktar mine steg,
          ventar berre på å ta mitt liv.
          
   
 8 Skal dei sleppa unna med sin urett?
          Støyt folkeslag ned i din vreide, Gud!
          
   
 9 Du har talt mine heimlause steg,
          mine tårer har du samla i di lêrflaske.
          Står det ikkje i di bok?
          
   
10 Difor må fienden dra seg tilbake
          den dagen eg ropar.
          Det veit eg, at Gud er med meg.
          
   
11 Eg stolar på Gud, eg prisar ordet,
          eg lit på Herren, eg prisar ordet.
          
   
12 Eg stolar på Gud, eg er ikkje redd.
          Kva kan eit menneske gjera meg?
          
   
13 Eg vil halda mine lovnader til deg, Gud,
          difor kjem eg med lovsongsoffer til deg.
          
   
14 For du har berga mitt liv frå døden
          og foten frå å snubla,
          så eg kan ferdast for Guds andlet i livsens lys.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.