Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
57Til korleiaren. «Øydelegg ikkje!» Ein miktam. Av David, då han rømde for Saul og gøymde seg i hòla.
          
   
 2 Ver meg nådig, Gud, ver meg nådig!
          For eg søkjer tilflukt hos deg.
          I skuggen av dine venger
          søkjer eg ly til faren er over.
          
   
 3 Eg ropar til Gud, Den høgste,
          til Gud som gjer vel mot meg.
          
   
 4 Han skal senda meg hjelp frå himmelen,
          håna dei som jagar meg
          og gje meg si miskunn og sin truskap.
          
   
 5 Sjølv ligg eg midt mellom løver
          som vil sluka menneske.
          Tennene deira er spyd og piler,
          tunga er eit kvast sverd.
          
   
 6 Vis deg høg over himmelen, Gud,
          vis din herlegdom over all jorda!
          
   
 7 Dei la ut eit nett for mine føter,
          dei pressa meg ned.
          Dei grov ei fallgrav for meg,
          men sjølve fall dei ned i grava.
          
   
 8 Mitt hjarte er roleg, Gud,
          roleg og trygt.
          Eg vil syngja og spela.
          
   
 9 Vakna, mi ære,
          vakna, harpe og lyre!
          Eg vil vekkja morgonròden.
          
   
10 Eg vil takka deg mellom folka, Herre,
          lovsyngja deg mellom folkeslag.
          
   
11 For di miskunn når til himmelen,
          din truskap til skyene.
          
   
12 Vis deg høg over himmelen, Gud,
          vis din herlegdom over all jorda!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.