Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
58Til korleiaren. «Øydelegg ikkje!» Ein miktam. Av David.
          
   
 2 Talar de verkeleg rett, de mektige?
          Dømmer de rettferdig, de menneske?
          
   
 3 Nei, frå hjartet ber de fram urett på jorda,
          med hendene spreier de vald.
          
   
 4 Frå fødselen av er dei urettferdige på avvegar,
          heilt frå mors liv fer løgnarane vill.
          
   
 5 Deira gift er som ormegift,
          dei liknar ein orm som er døv,
          han lèt att øyra
          
   
 6 og høyrer ikkje på han som kviskrar,
          på han som er kunnig til å mana.
          
   
 7 Gud, knus tennene i deira munn,
           Herre, bryt tanngarden sund på løvene!
          
   
 8 Lat dei kverva slik vatn renn vekk!
          Lat dei berre spenna bogen,
          pilene er utan kraft.
          
   
 9 Lat dei bli lik snigelen som løyser seg opp i slim,
          lik den dødfødde som aldri såg sola.
          
   
10 Før grytene kjenner varmen frå tornekvistene,
          blæs han dei bort, dei friske som dei brennande.
          
   
11 Den rettferdige skal gleda seg
          når han ser at han får hemn.
          Han skal vaska føtene
          i blodet av dei urettferdige.
          
   
12 Då skal menneska seia:
          «Ja, den rettferdige får si løn.
          Det finst ein Gud som dømmer på jorda.»
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.