Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
59Til korleiaren. «Øydelegg ikkje!» Ein miktam. Av David, då Saul sende folk som skulle vakta på huset for å drepa han.
          
   
 2 Gud, fri meg frå fiendar,
          vern meg mot dei som reiser seg mot meg!
          
   
 3 Fri meg frå dei som gjer urett,
          frels meg frå drapsmenn!
          
   
 4 No ligg dei og lurer på meg.
          Dei sterke kastar seg over meg,
          men brot eller synder har eg ikkje gjort, Herre.
          
   
 5 Eg er utan skuld,
          men dei spring fram og stiller opp til strid.
          Vakna, kom til meg og sjå!
          
   
 6 Gud, Herre Sebaot, du er Israels Gud.
          Vakna og hald rekneskap med alle folk,
          ver ikkje nådig mot dei som fer med urett og svik!
          
   
 7 Dei kjem att kvar kveld,
          dei hyler som hundar
          og går rundt i byen.
          
   
 8 Høyr, dei lèt munnen renna over,
          leppene er som sverd.
          Er det nokon som høyrer?
          
   
 9 Men du, Herre, ler av dei,
          du håner alle folkeslag.
          
   
10 Min styrke, eg ser etter deg,
          for Gud er mitt vern.
          
   
11 Min Gud møter meg med miskunn,
          han lèt meg sjå ned på mine fiendar.
          
   
12 Drep dei ikkje, for då gløymer folket.
          Styrt dei med makt
          så dei må flakka omkring, Herre, vårt skjold!
          
   
13 Orda dei har på leppene,
          er synd frå deira munn.
          Lat dei fangast i sitt hovmod!
          Dei talar forbanning og løgn.
          
   
14 Gjer ende på dei i din harme,
          gjer ende på dei, så dei ikkje meir er til.
          Så skal dei skjøna
          at det er Gud som rår i Jakob,
          heilt til endane av jorda.
          
   
15 Dei kjem att kvar kveld,
          dei hyler som hundar
          og går rundt i byen.
          
   
16 Dei flakkar om etter mat,
          dei knurrar om dei ikkje blir mette.
          
   
17 Men eg vil syngja om di makt
          og jubla kvar morgon over di miskunn.
          For du har vorte mitt vern,
          ei tilflukt den dagen eg er i naud.
          
   
18 Min styrke, eg vil syngja for deg,
          for Gud er mitt vern,
          min Gud som viser miskunn.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juni 2023

Dagens bibelord

Galaterne 3,23–29

Les i nettbibelen

23Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. ... Vis hele teksten

23Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Dagens bibelord

Galatarane 3,23–29

Les i nettbibelen

23Før trua kom, vart vi haldne i varetekt under lova; vi var innestengde heilt til den trua som skulle koma, vart openberra. 24Slik var lova vaktaren vår til Kristus kom, for at vi skulle seiast rettferdige ved tru. ... Vis hele teksten

23Før trua kom, vart vi haldne i varetekt under lova; vi var innestengde heilt til den trua som skulle koma, vart openberra. 24Slik var lova vaktaren vår til Kristus kom, for at vi skulle seiast rettferdige ved tru. 25Men no når trua er komen, er vi ikkje lenger under vaktaren. 26De er alle Guds born ved trua, i Kristus Jesus. 27For alle de som er døypte til Kristus, har kledd dykk i Kristus. 28Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne. De er alle éin i Kristus Jesus. 29Og høyrer de Kristus til, då er de Abrahams ætt og arvingar etter lovnaden.

Dagens bibelord

Galatarane 3,23–29

Les i nettbibelen

23Ovdal go osku bođii, de mii leimmet lága geahču vuolde ja dan fáŋggat dassážii go osku almmustuvvá. 24Nu láhka lei min bagadeaddji Kristusa boahtima rádjái, vai mii šattašeimmet vanhurskkisin oskku bokte. ... Vis hele teksten

23Ovdal go osku bođii, de mii leimmet lága geahču vuolde ja dan fáŋggat dassážii go osku almmustuvvá. 24Nu láhka lei min bagadeaddji Kristusa boahtima rádjái, vai mii šattašeimmet vanhurskkisin oskku bokte. 25Muhto dál go osku lea boahtán, de mii eat leat šat bagadeaddji vuolde. 26Dii lehpet buohkat Ipmila mánát, go oskubehtet Kristus Jesusii. 27Buohkat dii geat lehpet gásttašuvvon Kristusii, lehpet gárvodan Kristusa. 28Dás ii leat juvddálaš iige greikalaš, ii šlávva iige friddja, ii olmmái iige nisson, dasgo dii buohkat lehpet okta Kristus Jesusis. 29Ja jos dii gullabehtet Kristusii, de dii lehpet Abrahama nálli ja árbbolaččat lohpádusa mielde.