Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
59Til korleiaren. «Øydelegg ikkje!» Ein miktam. Av David, då Saul sende folk som skulle vakta på huset for å drepa han.
          
   
 2 Gud, fri meg frå fiendar,
          vern meg mot dei som reiser seg mot meg!
          
   
 3 Fri meg frå dei som gjer urett,
          frels meg frå drapsmenn!
          
   
 4 No ligg dei og lurer på meg.
          Dei sterke kastar seg over meg,
          men brot eller synder har eg ikkje gjort, Herre.
          
   
 5 Eg er utan skuld,
          men dei spring fram og stiller opp til strid.
          Vakna, kom til meg og sjå!
          
   
 6 Gud, Herre Sebaot, du er Israels Gud.
          Vakna og hald rekneskap med alle folk,
          ver ikkje nådig mot dei som fer med urett og svik!
          
   
 7 Dei kjem att kvar kveld,
          dei hyler som hundar
          og går rundt i byen.
          
   
 8 Høyr, dei lèt munnen renna over,
          leppene er som sverd.
          Er det nokon som høyrer?
          
   
 9 Men du, Herre, ler av dei,
          du håner alle folkeslag.
          
   
10 Min styrke, eg ser etter deg,
          for Gud er mitt vern.
          
   
11 Min Gud møter meg med miskunn,
          han lèt meg sjå ned på mine fiendar.
          
   
12 Drep dei ikkje, for då gløymer folket.
          Styrt dei med makt
          så dei må flakka omkring, Herre, vårt skjold!
          
   
13 Orda dei har på leppene,
          er synd frå deira munn.
          Lat dei fangast i sitt hovmod!
          Dei talar forbanning og løgn.
          
   
14 Gjer ende på dei i din harme,
          gjer ende på dei, så dei ikkje meir er til.
          Så skal dei skjøna
          at det er Gud som rår i Jakob,
          heilt til endane av jorda.
          
   
15 Dei kjem att kvar kveld,
          dei hyler som hundar
          og går rundt i byen.
          
   
16 Dei flakkar om etter mat,
          dei knurrar om dei ikkje blir mette.
          
   
17 Men eg vil syngja om di makt
          og jubla kvar morgon over di miskunn.
          For du har vorte mitt vern,
          ei tilflukt den dagen eg er i naud.
          
   
18 Min styrke, eg vil syngja for deg,
          for Gud er mitt vern,
          min Gud som viser miskunn.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.