Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
6Til korleiaren. Med strengespel. Etter «Den åttande». Ein salme av David.
          
   
 2 Herre, refs meg ikkje i din vreide,
          straff meg ikkje i din harme!
          
   
 3 Ver meg nådig, Herre, for eg er kraftlaus.
          Læk meg, Herre, kroppen skjelv av redsle,
          
   
 4 mi sjel er gripen av frykt.
           Herre, kor lenge?
          
   
 5 Vend deg hit, Herre, og fri meg ut,
          frels meg i di miskunn!
          
   
 6 Kven av dei døde kallar på deg?
          Ingen i dødsriket prisar deg.
          
   
 7 Eg er trøytt av å klaga.
          Eg dynkar mitt leie med tårer kvar natt,
          senga dryp av gråt.
          
   
 8 Mitt auge er sløvt av bitter sorg,
          aldra fordi mange står imot meg.
          
   
 9 Bort frå meg, alle de som gjer urett!
          For Herren høyrer min gråt.
          
   
10 Herren lyttar til mitt rop om nåde,
           Herren tek imot mi bøn.
          
   
11 Alle mine fiendar skal bli til skamme og rista av redsle.
          Brått skal dei snu seg bort i skam.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.