Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 60
60Koarrajođiheaddjái. Lávlojuvvo dego “Duođaštusa liljá”. Oahpahuvvot. Davida miktam,  2 dalle go son soađai Naharajima ja Soba aramealaččaiguin, ja Joab lei máhccan ja časkán edomlaččaid Sálteleagis, guoktenuppelohkáiduhát olbmá.
          
   
 3 Ipmil, don hilgot min
          ja cuvkejit min,
          don ledjet moaris.
          Čuoččáldahte min fasttain.
          
   
 4 Don doarggistahttet eatnama
          ja diktet dan ráhkat.
          Divo dan ráhkamiid,
          dasgo dat lea duššamin.
          
   
 5 Don diktet iežat álbmoga muosáhit
          garra áiggi,
          jugahit midjiide viinni
          nu ahte mii suoibbuimet.
          
   
 6 Muhto daidda geat ballet dus,
          don leat ceggen leavgga,
          dan lusa sii sáhttet báhtarit
          dávggis.
          
   
 7 Beastte min olgeš gieđainat
          ja vástit midjiide,
          vai dat geaid don ráhkistat,
          gáddjojuvvošedje.
          
   
 8 Ipmil lea sárdnon bassibáikkistis:
          Ávuin mun juogadan Sikema
          ja mihtidan Sukkotleagi.
          
   
 9 Munnje gullá Gilead ja Manasse,
          Efraim lea mu oaivesuodji,
          Juda lea mu ráđđensoabbi.
          
   
10 Moab lea mu basadanlihtti,
          Edomii mun bálkestan
          gápmagiiddán.
          Filistea vuostá mun bajidan
          soahtečuorvasa.
          
   
11 Gii doalvu mu nana gávpogii,
          gii láide mu Edomii?
          
   
12 Itgo don Ipmil, hilgon min,
          itge vuolgán min soahteveagaiguin?
          
   
13 Veahket min vašálačča vuostá.
          Dasgo olbmuid veahkis ii leat ávki.
          
   
14 Ipmila fámuin mii dahkat
          stuorra daguid,
          son duolbmá min vašálaččaid.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.