Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
60Til korleiaren. Etter «Vitnemåls-lilja». Ein miktam, til lærdom. Av David,  2 då han låg i strid med aramearriket mellom elvane og aramearriket i Soba, og Joab kom att og slo tolv tusen edomittar i Saltdalen.
          
   
 3 Gud, du har støytt oss bort og knust oss.
          Du var harm. Reis oss opp att!
          
   
 4 Du lét landet skjelva og rivna.
          Læk brestene, for landet vaklar.
          
   
 5 Du lét folket ditt sjå harde tider,
          gav oss vin så vi tumla.
          
   
 6 Du reiste ei fane for dei som fryktar deg.
          Dit kan dei rømma for bogen.
          
   
 7 Hjelp oss med di høgre hand, svar meg,
          så dine kjære kan bli berga.
          
   
 8 Gud har tala i sin heilagdom:
          «Med jubel vil eg dela ut Sikem,
          Sukkot-dalen vil eg måla opp.
          
   
 9 Mitt er Gilead og mitt er Manasse,
          Efraim er hjelmen på mitt hovud,
          Juda er min styrarstav.
          
   
10 Men Moab er mitt vaskefat,
          på Edom kastar eg sandalen.
          Hyll meg, Filistarland!»
          
   
11 Kven fører meg til festningsbyen,
          kven leier meg til Edom?
          
   
12 Det er du, Gud, du som støytte oss bort
          og ikkje drog ut med våre hærar.
          
   
13 Støtt oss mot fienden!
          Hjelp frå menneske er ingenting verd.
          
   
14 I Gud skal vi gjera storverk.
          Han skal trakka ned våre fiendar.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.