Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 61
61Koarrajođiheaddjái. Streaŋgačuojanasaiguin. Davida sálbma.
          
   
 2 Gula mu váidalančuorvasa, Ipmil,
          guldal mu rohkadusa!
          
   
 3 Eatnama ravddas
          mun čuorvvun du
          go mu váibmu vuoimmehuvvá.
          Doalvvo mu bávtti ala
          ja atte munnje dorvvu.
          
   
 4 Don leat leamaš
          mu báhtaransadji,
          nana toardna vašálačča vuostá.
          
   
 5 Mun dáhtun ássat
          du goađis álelassii
          ja gávdnat suoji du soajáid vuolde.
          
   
 6 Ipmil, don leat gullan
          mu lohpádusaid,
          don leat addán munnje árbbi
          daiguin geat ballet du namas.
          
   
 7 Don lasihat gonagassii
          eallinjagiid,
          son ráđđe buolvvas bulvii.
          
   
 8 Vare su truvdnu bisošii agálaččat
          du muođuid ovddas,
          vare du árbmu ja oskkáldasvuohta
          várjalivččii su!
          
   
 9 Dalle mun lávllun máidnuma
          du nammii agálaččat
          ja ollašuhtán lohpádusaidan
          beaivvis beaivái.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.