Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 62
62Koarrajođiheaddjái. Jedutuna mielde. Davida sálbma.
          
   
 2 Aivvefal Ipmila ovddas
          mu siellu gávdná ráfi,
          sus boahtá mu bestojupmi.
          
   
 3 Aivvefal son lea mu bákti
          ja mu bestojupmi, son lea mu ladni,
          in mun suoibbo.
          
   
 4 Man guhká dii áigubehtet
          fallehit ovtta olbmá ja goddit su,
          norddastit su vuolás dego
          állanaddi seainni
          dahje gahčči muvrra?
          
   
 5 Sii ráđđádallet gaskaneaset
          vai besset norddastit mu vuolás.
          Sii ráhkistit beahttima,
          njálmmiin sii gal buressivdnidit,
          muhto váimmus sii garuhit.
          
   
 6 Aivvefal Ipmila ovddas
          mu siellu gávdná ráfi,
          son addá munnje doaivvu.
          
   
 7 Aivvefal son lea mu bákti
          ja mu bestojupmi,
          son lea mu ladni, in mun suoibbo.
          
   
 8 Ipmilis boahtá mu bestojupmi
          ja gudni.
          Son lea mu nana bákti,
          son lea mu dorvu.
          
   
 9 Olbmot, dorvvastehket álelassii Ipmilii,
          buktet su ovdii buot
          mii deaddá váimmu.
          Ipmil lea min dorvu.
          
   
10 Olmmoš lea dušše vuoiŋŋanas,
          olbmománát eai leat mahkkege.
          Veavttas sii eai olu deatte,
          sii leat geahppaseappot go áibmu.
          
   
11 Allet dorvvas veahkaváldái,
          allet duššiid dihte bija doaivvu
          rieviduvvon opmodahkii.
          Vaikko opmodat lassána,
          de allet dorvvas dasa.
          
   
12 Ovtta geardde Ipmil lea sárdnon,
          guovtte geardde
          lean dan gullan:
          Fápmu gullá Ipmilii,
          
   
13 don, Hearrá, leat oskkáldas.
          Don mávssát juohkehažžii
          su daguid mielde.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.