Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
62Til korleiaren. Etter Jedutun. Ein salme av David.
          
   
 2 Berre hos Gud er eg stille,
          frå han kjem mi frelse.
          
   
 3 Berre han er mitt berg og mi frelse
          og mitt vern, eg skal ikkje vakla.
          
   
 4 Kor lenge kan de alle gå laus på ein mann
          for å slå han i hel?
          Han er då ein lutande vegg,
          ein nedbroten mur.
          
   
 5 Dei legg planar om å støyta han ned,
          ned frå hans høgd, dei elskar svik.
          Dei velsignar med munnen,
          men inst inne forbannar dei.
          
   
 6 Berre hos Gud skal eg vera still,
          frå han kjem mi von.
          
   
 7 Berre han er mitt berg og mi frelse
          og mitt vern, eg skal ikkje vakla.
          
   
 8 Hos Gud er mi frelse og mi ære.
          Mitt mektige berg, mi tilflukt er hos Gud.
          
   
 9 Lit alltid på han, de folk,
          aus ut dykkar hjarte for han!
          Gud er vår tilflukt.
          
   
10 Småfolk er berre ein pust,
          stormenn er ei løgn,
          på vektskåla vippar dei opp,
          lettare enn eit vindpust er dei alle.
          
   
11 Set ikkje lit til vald,
          ha ikkje fåfengd von til rov!
          Om rikdomen aukar,
          lat deg ikkje merka med det!
          
   
12 Éin gong har Gud tala,
          to ting har eg høyrt:
          at makta tilhøyrer Gud,
          
   
13 og at all miskunn, Herre, høyrer deg til.
          Du løner kvar og ein
          etter det han har gjort.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.