Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 65
65Koarrajođiheaddjái. Davida sálbma, lávlla.
          
   
 2 Ipmil, mii lávlut dutnje
          máidnuma Sionis,
          mii doallat lohpádusaid
          maid attiimet dutnje,
          
   
 3 dasgo don gulat rohkadusaid.
          Buot olbmot bohtet du lusa
          
   
 4 dovddastit suttuideaset.
          Go min suttut šaddet midjiide
          menddo lossadin,
          de don attát daid ándagassii.
          
   
 5 Ávdugas dat gean don válljet!
          Don divttát su boahtit lusat
          ja ássat iežat ovdašiljuin.
          Du viesu buorrevuohta
          ja du tempela bassivuohta
          galleha min.
          
   
 6 Don, min bestojumi Ipmil,
          vástidat min rohkadusaide
          vanhurskkisvuođa ovddolaš daguiguin.
          Don leat buot eatnama ravddaid ja
          gáiddus mearaid dorvu.
          
   
 7 Don ceggejit váriid givrodagainat,
          don ledjet gárvodan
          veagalašvuođa.
          
   
 8 Don jaskkodahttet
          máraideaddji meara,
          báruid mára ja álbmogiid šláma.
          
   
 9 Dat geat ásset eatnama ravddain,
          suorganit du mearkkain.
          Don deavddát ávuin nuortti ja oarjji.
          
   
10 Don geahčat eatnama beallái
          ja attát dasa arvvi,
          don dagat dan šattolažžan.
          Ipmila joga dievva lea čáhci.
          Don oaččut gortniid šaddat,
          don anát fuola eatnamis.
          
   
11 Don láktadat bealddu jorgunluottaid
          ja dásset jorgojuvvon eatnama,
          don dipmadat eatnama
          arveovttiiguin
          ja buressivdnidat dan šattuid.
          
   
12 Don kruvnnidat jagi
          buriid attáldagaiguin,
          šattolašvuohta vuohču du luottain.
          
   
13 Meahccegiettit runiidit,
          dievát gárvodit ávu.
          
   
14 Sávzaealut čiŋahit gittiid
          ja gordni gokčá legiid.
          Olbmot ávvudit ja lávlot.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.