Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
65Til korleiaren. Ein salme av David. Ein song.
          
   
 2 Lovsongen høyrer deg til, Gud, på Sion,
          for deg skal lovnader oppfyllast,
          
   
 3 du som høyrer bøner,
          til deg kjem alle menneske.
          
   
 4 Når vår skuld blir for sterk for oss,
          tilgjev du våre brot.
          
   
 5 Sæl er den som du vel ut
          og tek inn til deg
          så han får bu i føregardane dine.
          Vi vil metta oss med det gode i ditt hus,
          med det heilage i ditt tempel.
          
   
 6 Med skremmande gjerningar
          svarar du oss i rettferd,
          Gud, vår frelsar.
          Alle verdsens endar og det yttarste havet
          stolar på deg.
          
   
 7 Du reiste fjella med di kraft,
          du var kledd med velde.
          
   
 8 Du døyvde det brusande havet,
          bølgjebruset og ståket av folka.
          
   
 9 Dei som bur lengst unna,
          blir gripne av frykt ved dine teikn.
          Ved morgonens og kveldens portar
          skaper du jubel.
          
   
10 Du gjestar jorda og lèt henne drikka djupt,
          du gjer henne overdådig rik.
          Guds bekk er full av vatn,
          du sørgjer for kornet,
          ja, såleis sørgjer du for henne.
          
   
11 Du vatnar fòrene, jamnar plogveltene,
          med regnskurer gjer du jorda mjuk,
          du velsignar hennar grøde.
          
   
12 Du kronar året med dine gode gåver,
          spora dine flyt over av rikdom,
          
   
13 beita i øydemarka flyt over,
          haugane smykkar seg med jubel.
          
   
14 Markene kler seg med sauer,
          dalane sveiper seg i korn.
          Dei ropar av glede, dei syng.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.