Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Forrige kapittelNeste kapittel
65Til korleiaren. Ein salme av David. Ein song.
          
   
 2 Lovsongen høyrer deg til, Gud, på Sion,
          for deg skal lovnader oppfyllast,
          
   
 3 du som høyrer bøner,
          til deg kjem alle menneske.
          
   
 4 Når vår skuld blir for sterk for oss,
          tilgjev du våre brot.
          
   
 5 Sæl er den som du vel ut
          og tek inn til deg
          så han får bu i føregardane dine.
          Vi vil metta oss med det gode i ditt hus,
          med det heilage i ditt tempel.
          
   
 6 Med skremmande gjerningar
          svarar du oss i rettferd,
          Gud, vår frelsar.
          Alle verdsens endar og det yttarste havet
          stolar på deg.
          
   
 7 Du reiste fjella med di kraft,
          du var kledd med velde.
          
   
 8 Du døyvde det brusande havet,
          bølgjebruset og ståket av folka.
          
   
 9 Dei som bur lengst unna,
          blir gripne av frykt ved dine teikn.
          Ved morgonens og kveldens portar
          skaper du jubel.
          
   
10 Du gjestar jorda og lèt henne drikka djupt,
          du gjer henne overdådig rik.
          Guds bekk er full av vatn,
          du sørgjer for kornet,
          ja, såleis sørgjer du for henne.
          
   
11 Du vatnar fòrene, jamnar plogveltene,
          med regnskurer gjer du jorda mjuk,
          du velsignar hennar grøde.
          
   
12 Du kronar året med dine gode gåver,
          spora dine flyt over av rikdom,
          
   
13 beita i øydemarka flyt over,
          haugane smykkar seg med jubel.
          
   
14 Markene kler seg med sauer,
          dalane sveiper seg i korn.
          Dei ropar av glede, dei syng.
Forrige kapittelNeste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.