Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
66Til korleiaren. Ein song. Ein salme.
        
          Rop med jubel for Gud, all jorda!
          
   
 2 Spel og syng til ære for hans namn,
          gjev han pris og ære!
          
   
 3 Sei til Gud: «Kor skremmande dine gjerningar er!»
          Fienden kryp for di store makt.
          
   
 4 Heile jorda skal bøya seg for deg,
          dei skal spela for deg og lovsyngja ditt namn.
          
   
 5 Kom og sjå alt Gud har gjort,
          skremmande er hans gjerningar mellom menneska.
          
   
 6 Han gjorde sjø til tørt land,
          gjennom elva gjekk dei til fots.
          Difor gleder vi oss over han.
          
   
 7 Han herskar med velde til evig tid,
          hans auge granskar folkeslag.
          Ingen opprørar skal reisa seg.
          
   
 8 De folk, velsign vår Gud!
          Lat lovsongen lyda for han.
          
   
 9 Han held oss i live
          og lèt ikkje våre føter vakla.
          
   
10 For du har prøvd oss, Gud,
          reinsa oss som dei reinsar sølv.
          
   
11 Du lét oss gå i garnet,
          du la ei bør av motgang på våre hofter.
          
   
12 Du lét menneske ri over våre hovud,
          vi gjekk gjennom eld og vatn.
          Så førte du oss ut til overflod.
          
   
13 Eg kjem med brennoffer til ditt hus,
          eg vil halda det eg lova deg,
          
   
14 det leppene tala,
          det munnen sa då eg var i naud.
          
   
15 Eg gjev deg feite dyr som brennoffer
          saman med røyken av vêrar.
          Eg ofrar både oksar og bukkar.
          
   
16 Kom og høyr, alle de som fryktar Gud,
          eg skal fortelja kva han har gjort mot meg.
          
   
17 Min munn ropa til han,
          på tunga var det lovsong.
          
   
18 Hadde eg urett i sinne,
          ville Herren ikkje ha høyrt meg.
          
   
19 Men Gud har høyrt!
          Han vende øyret til mi bøn.
          
   
20 Velsigna er Gud.
          Han la ikkje mi bøn til side
          og tok ikkje frå meg si miskunn.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.