Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
7Ein sjiggajon av David. Han song han for Herren på grunn av benjaminitten Kusj.
          
   
 2 Herre, min Gud, eg søkjer tilflukt hos deg.
          Frels meg og berg meg frå alle som jagar meg.
          
   
 3 Lat dei ikkje riva meg sund som løver
          og dra meg bort utan at nokon bergar meg.
          
   
 4 Herre, min Gud, om eg har fare slik fram
          at det er urett i mine hender,
          
   
 5 om eg har gjort vondt mot min ven
          og rana min motstandar utan grunn,
          
   
 6 så lat fienden jaga meg og nå meg att,
          trakka mitt liv til jorda
          og kasta mi ære i støvet.
          
   
 7 Reis deg, Herre, i din vreide,
          stå opp mot fiendane som rasar mot meg!
          Vakna, min Gud, du som stemner til doms.
          
   
 8 Lat folka samla seg kring deg,
          ta ditt sete over dei i det høge!
          
   
 9 Herren dømmer folka.
          Gjev meg min rett, Herre,
          for eg er rettferdig og heil i mi ferd.
          
   
10 Gjer ende på vondskapen til dei som gjer urett,
          men lat den rettferdige bli ståande,
          du som prøver hjarte og nyrer,
          du rettferdige Gud.
          
   
11 Gud er mitt skjold,
          han frelser dei ærlege av hjartet.
          
   
12 Gud er ein rettferdig dommar,
          ein Gud som alltid kan bli harm.
          
   
13 Dersom nokon ikkje vender om,
          vil han kvessa sverdet,
          spenna bogen og sikta,
          
   
14 gjera sine drepande våpen klare
          og setja fyr på sine piler.
          
   
15 Sjå, den som er svanger med urett,
          har avla ugjerning og føder løgn.
          
   
16 Eit hòl grev han, og han gjer det djupt,
          men fell sjølv ned i den grava han grov.
          
   
17 Hans ugjerning råkar hans eige hovud,
          sin eigen råskap får han i skallen.
          
   
18 Eg vil prisa Herren for hans rettferd,
          lovsyngja namnet til Herren, Den høgste.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.