Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
7Ein sjiggajon av David. Han song han for Herren på grunn av benjaminitten Kusj.
          
   
 2 Herre, min Gud, eg søkjer tilflukt hos deg.
          Frels meg og berg meg frå alle som jagar meg.
          
   
 3 Lat dei ikkje riva meg sund som løver
          og dra meg bort utan at nokon bergar meg.
          
   
 4 Herre, min Gud, om eg har fare slik fram
          at det er urett i mine hender,
          
   
 5 om eg har gjort vondt mot min ven
          og rana min motstandar utan grunn,
          
   
 6 så lat fienden jaga meg og nå meg att,
          trakka mitt liv til jorda
          og kasta mi ære i støvet.
          
   
 7 Reis deg, Herre, i din vreide,
          stå opp mot fiendane som rasar mot meg!
          Vakna, min Gud, du som stemner til doms.
          
   
 8 Lat folka samla seg kring deg,
          ta ditt sete over dei i det høge!
          
   
 9 Herren dømmer folka.
          Gjev meg min rett, Herre,
          for eg er rettferdig og heil i mi ferd.
          
   
10 Gjer ende på vondskapen til dei som gjer urett,
          men lat den rettferdige bli ståande,
          du som prøver hjarte og nyrer,
          du rettferdige Gud.
          
   
11 Gud er mitt skjold,
          han frelser dei ærlege av hjartet.
          
   
12 Gud er ein rettferdig dommar,
          ein Gud som alltid kan bli harm.
          
   
13 Dersom nokon ikkje vender om,
          vil han kvessa sverdet,
          spenna bogen og sikta,
          
   
14 gjera sine drepande våpen klare
          og setja fyr på sine piler.
          
   
15 Sjå, den som er svanger med urett,
          har avla ugjerning og føder løgn.
          
   
16 Eit hòl grev han, og han gjer det djupt,
          men fell sjølv ned i den grava han grov.
          
   
17 Hans ugjerning råkar hans eige hovud,
          sin eigen råskap får han i skallen.
          
   
18 Eg vil prisa Herren for hans rettferd,
          lovsyngja namnet til Herren, Den høgste.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.