Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
71Hos deg, Herre, søkjer eg tilflukt,
          lat meg aldri bli til skamme!
          
   
 2 Berg meg og fri meg ut i di rettferd,
          vend øyret til meg og frels meg!
          
   
 3 Ver meg eit vern og eit berg
          dit eg alltid kan koma!
          Du har sagt at du vil frelsa meg,
          du er mitt fjell og mi borg.
          
   
 4 Fri meg, Gud, frå handa til dei lovlause,
          frå grepet til dei som fer med urett og vald!
          
   
 5 Du er mi von, min Herre og Gud,
          mi trøyst frå eg var ung.
          
   
 6 Frå eg vart fødd, har eg stødd meg til deg,
          frå mors liv er du min styrke.
          Eg vil alltid prisa deg.
          
   
 7 Eg har vorte til eit teikn for mange,
          du er mi tilflukt og mitt vern.
          
   
 8 Min munn er full av lovsong,
          eg syng om din herlegdom dagen lang.
          
   
 9 Kast meg ikkje bort i alderdoms år,
          forlat meg ikkje når kreftene tek slutt!
          
   
10 Fiendane mine talar om meg,
          dei som står meg etter livet, held råd.
          
   
11 Dei seier: «Gud har forlate han.
          Jag han og grip han!
          Det er ingen som bergar han.»
          
   
12 Ver ikkje langt borte frå meg, Gud.
          Min Gud, skund deg og hjelp meg!
          
   
13 Lat dei som set fram klagemål mot meg,
          bli til skamme og gå til grunne.
          Lat dei som søkjer mi ulukke,
          bli dekte av vanære og skam!
          
   
14 Men eg vil alltid venta med von,
          eg vil leggja min lovsong til all lovsong du får.
          
   
15 Min munn skal fortelja om di rettferd,
          dagen lang om di frelse,
          endå dine gjerningar ikkje kan teljast.
          
   
16 Eg vil tala om Herren Guds storverk,
          forkynna di rettferd, di åleine.
          
   
17 Gud, frå eg var ung, har du lært meg opp.
          Framleis fortel eg om dine under.
          
   
18 Gud, forlat meg ikkje
          sjølv når eg blir gammal og grå,
          lat meg tala om di kraft
          til heile den slekta som kjem.
        
          Ditt velde
   
19 og di rettferd, Gud,
          når til det høgste.
          Du som har gjort så store ting,
          Gud, kven er som du?
          
   
20 Trengsler og ulukker
          lét du meg sjå,
          men du vekkjer meg til liv på nytt,
          og du lyfter meg opp att
          frå djupa under jorda.
          
   
21 Gjev meg min stordom tilbake,
          vend deg til meg og trøyst meg!
          
   
22 Så vil eg prisa deg til harpespel,
          prisa din truskap, min Gud.
          Eg vil syngja for deg og spela på lyre,
          du Israels Heilage.
          
   
23 Når eg spelar for deg,
          skal leppene mine jubla,
          mi sjel som du har fria ut.
          
   
24 Også tunga mi skal tala
          dagen lang om di rettferd.
          For dei som vil meg vondt,
          har vorte til skamme og til spott.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juni 2023

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 1,6–8

Les i nettbibelen

6Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. ... Vis hele teksten

6Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Dagens bibelord

Apostelgjerningane 1,6–8

Les i nettbibelen

6Medan dei var samla, spurde dei han: «Herre, er tida komen då du vil reisa opp att riket for Israel?» 7Han svara: «Det er ikkje gjeve dykk å kjenna tider og stunder som Far har fastsett av si eiga makt. ... Vis hele teksten

6Medan dei var samla, spurde dei han: «Herre, er tida komen då du vil reisa opp att riket for Israel?» 7Han svara: «Det er ikkje gjeve dykk å kjenna tider og stunder som Far har fastsett av si eiga makt. 8Men de skal få kraft når Den heilage ande kjem over dykk, og de skal vera mine vitne i Jerusalem og heile Judea, i Samaria og heilt til enden av jorda.»

Dagens bibelord

Apostelgjerningane 1,6–8

Les i nettbibelen

6Dalle dat geat ledje čoahkis, jerre sus: “Hearrá, leago dál boahtán dat áigi go don ráhkadat ođđasis Israela riikka?” 7Son vástidii: “Ii leat din ášši diehtit áiggiid iige bottuid maid Áhčči iežas válddiin lea mearridan. ... Vis hele teksten

6Dalle dat geat ledje čoahkis, jerre sus: “Hearrá, leago dál boahtán dat áigi go don ráhkadat ođđasis Israela riikka?” 7Son vástidii: “Ii leat din ášši diehtit áiggiid iige bottuid maid Áhčči iežas válddiin lea mearridan. 8Muhto dii oažžubehtet fámu go Bassi Vuoigŋa boahtá didjiide, ja dii lehpet mu duođašteaddjit Jerusalemis, oppa Judeas ja Samarias ja gitta eatnama ravddaid rádjái.”