Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
71Hos deg, Herre, søkjer eg tilflukt,
          lat meg aldri bli til skamme!
          
   
 2 Berg meg og fri meg ut i di rettferd,
          vend øyret til meg og frels meg!
          
   
 3 Ver meg eit vern og eit berg
          dit eg alltid kan koma!
          Du har sagt at du vil frelsa meg,
          du er mitt fjell og mi borg.
          
   
 4 Fri meg, Gud, frå handa til dei lovlause,
          frå grepet til dei som fer med urett og vald!
          
   
 5 Du er mi von, min Herre og Gud,
          mi trøyst frå eg var ung.
          
   
 6 Frå eg vart fødd, har eg stødd meg til deg,
          frå mors liv er du min styrke.
          Eg vil alltid prisa deg.
          
   
 7 Eg har vorte til eit teikn for mange,
          du er mi tilflukt og mitt vern.
          
   
 8 Min munn er full av lovsong,
          eg syng om din herlegdom dagen lang.
          
   
 9 Kast meg ikkje bort i alderdoms år,
          forlat meg ikkje når kreftene tek slutt!
          
   
10 Fiendane mine talar om meg,
          dei som står meg etter livet, held råd.
          
   
11 Dei seier: «Gud har forlate han.
          Jag han og grip han!
          Det er ingen som bergar han.»
          
   
12 Ver ikkje langt borte frå meg, Gud.
          Min Gud, skund deg og hjelp meg!
          
   
13 Lat dei som set fram klagemål mot meg,
          bli til skamme og gå til grunne.
          Lat dei som søkjer mi ulukke,
          bli dekte av vanære og skam!
          
   
14 Men eg vil alltid venta med von,
          eg vil leggja min lovsong til all lovsong du får.
          
   
15 Min munn skal fortelja om di rettferd,
          dagen lang om di frelse,
          endå dine gjerningar ikkje kan teljast.
          
   
16 Eg vil tala om Herren Guds storverk,
          forkynna di rettferd, di åleine.
          
   
17 Gud, frå eg var ung, har du lært meg opp.
          Framleis fortel eg om dine under.
          
   
18 Gud, forlat meg ikkje
          sjølv når eg blir gammal og grå,
          lat meg tala om di kraft
          til heile den slekta som kjem.
        
          Ditt velde
   
19 og di rettferd, Gud,
          når til det høgste.
          Du som har gjort så store ting,
          Gud, kven er som du?
          
   
20 Trengsler og ulukker
          lét du meg sjå,
          men du vekkjer meg til liv på nytt,
          og du lyfter meg opp att
          frå djupa under jorda.
          
   
21 Gjev meg min stordom tilbake,
          vend deg til meg og trøyst meg!
          
   
22 Så vil eg prisa deg til harpespel,
          prisa din truskap, min Gud.
          Eg vil syngja for deg og spela på lyre,
          du Israels Heilage.
          
   
23 Når eg spelar for deg,
          skal leppene mine jubla,
          mi sjel som du har fria ut.
          
   
24 Også tunga mi skal tala
          dagen lang om di rettferd.
          For dei som vil meg vondt,
          har vorte til skamme og til spott.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.