Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 72
72Salomo sálbma.
        
          Ipmil, oahpat gonagassii lágaidat,
          gonagasa bárdnái vuoigatlašvuođa!
          
   
 2 Dalle son dubme
          du álbmoga riekta,
          vártnuhemiid vuoiggalaččat.
          
   
 3 Várit addet olbmuide ráfi
          ja dievát šaddadit
          vanhurskkisvuođa šattuid.
          
   
 4 Dalle gonagas várjala
          álbmoga vártnuhemiid rivttiid
          ja beastá váivvášiid,
          muhto cuvke daid geat sordet earáid.
          
   
 5 Suova su eallit buolvvas bulvii,
          nu guhká go beaivváš báitá
          ja mánnu guolbmá.
          
   
 6 Son lea dego arvi mii gahččá
          láddjejuvvon gieddái,
          nugo oakti mii láktada eatnama.
          
   
 7 Su beivviid
          vanhurskkisvuohta ovdána,
          ja ráfi eatnatvuohta ráđđe
          dassá go mánnu ii leat šat.
          
   
 8 Son ráđđe ábis áhpái,
          stuorra eanu rájes
          gitta eatnama ravddaide.
          
   
 9 Su vuostálastit
          gopmirdit su,
          su ovddas vašálaččat njollot muoldda.
          
   
10 Taršiša ja gáiddus rittuid
          gonagasat buktet vearuid,
          Saba ja Seba gonagasat attáldagaid.
          
   
11 Buot gonagasat luoitádit
          su ovdii,
          buot álbmogat bálvalit su.
          
   
12 Son gádju váivváša
          gii čuorvu su,
          vártnuheami
          gean ii oktage veahket.
          
   
13 Son árpmiha heaju ja geafi
          ja beastá váivváša áŧestusas.
          
   
14 Son gádju sin givssis
          ja veahkaválddis,
          sin heagga lea divrras su čalmmiin.
          
   
15 Ellos gonagas guhká
          ja ožžos Saba golliid.
          Vare olbmot álelassii
          rohkadalašedje su ovddas
          ja buressivdnidivčče su
          geažos beaivvi,
          
   
16 vai eatnamis šattašii valjis gordni
          mii bárustivččii várrečohkaid rádjái,
          daid šaddu livččii suohkat
          dego Libanona vuovdi
          ja bealddu gordnegihput eatnagat
          nugo eatnama rássi.
          
   
17 Vare su namma bisošii agálaččat,
          muitojuvvošii nu guhká
          go beaivváš báitá!
          Buressivdnidehkoset buohkat
          iežaset su nammii,
          máidnoset buot álbmogat
          su lihkolažžan.
          
   
18 Máidnojuvvon lehkos Hearrá,
          Israela Ipmil,
          dušše son dahká oavdduid.
          
   
19 Su hearvás namma
          lehkos máidnojuvvon agálaš áigái!
          Oppa eatnama dievva lea
          su hearvásvuohta.
          Amen, amen.

   
20 Dása nohket Davida, Isaja bártni, rohkosat.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

28. mai 2023

Dagens bibelord

Johannes 20,19–23

Les i nettbibelen

19Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» ... Vis hele teksten

19Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 20Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. 21Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» 22Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. 23Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

Dagens bibelord

Johannes 20,19–23

Les i nettbibelen

19Det var om kvelden same dagen, den første dagen i veka. Læresveinane var samla og hadde stengt dørene, for dei var redde jødane. Då kom Jesus; han stod midt imellom dei og sa: «Fred vere med dykk!» ... Vis hele teksten

19Det var om kvelden same dagen, den første dagen i veka. Læresveinane var samla og hadde stengt dørene, for dei var redde jødane. Då kom Jesus; han stod midt imellom dei og sa: «Fred vere med dykk!» 20Då han hadde sagt det, viste han dei hendene sine og sida si. Læresveinane vart glade då dei såg Herren. 21Igjen sa han til dei: «Fred vere med dykk! Som Far har sendt meg, sender eg dykk.» 22Med desse orda anda han på dei og sa: «Ta imot Den heilage ande! 23Tilgjev de nokon syndene deira, er dei tilgjevne. Held de syndene fast for nokon, er dei fasthaldne.»

Dagens bibelord

Johannes 20,19–23

Les i nettbibelen

19Seammá beaivvi, vahku vuosttaš beaivvi, máhttájeaddjit ledje eahkedis čoahkis lohkkaduvvon uvssaid duohken, danin go sii balle juvddálaččain. Fáhkkestaga Jesus čuoččui sin gaskkas ja celkkii: “Ráfi didjiide!” ... Vis hele teksten

19Seammá beaivvi, vahku vuosttaš beaivvi, máhttájeaddjit ledje eahkedis čoahkis lohkkaduvvon uvssaid duohken, danin go sii balle juvddálaččain. Fáhkkestaga Jesus čuoččui sin gaskkas ja celkkii: “Ráfi didjiide!” 20Go son lei cealkán dan, de son čájehii sidjiide iežas gieđaid ja erttega. Máhttájeaddjit illosedje go oidne Hearrá. 21Ohpit Jesus celkkii sidjiide: “Ráfi didjiide! Nugo Áhčči lea vuolggahan mu, nu munge vuolggahan din.” 22Go son lei cealkán dan, de son vuoiŋŋai sin guvlui ja celkkii: “Váldet Bassi Vuoiŋŋa. 23Gean suttuid dii addibehtet ándagassii, dasa dat leat ándagassii addojuvvon. Geas dii biehttalehpet ándagassii addojumi, dat ii oaččo suttuidis ándagassii.”