Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
72Av Salomo.
        
          Gud, lær kongen å dømma som du,
          gjev kongssonen di rettferd!
          
   
 2 Han skal dømma ditt folk med rettferd,
          dine hjelpelause med lov og rett!
          
   
 3 Fjella skal gje folket fred
          og haugane bera rettferds frukt.
          
   
 4 Han skal la dei verjelause i folket få sin rett,
          han skal berga dei fattige.
          Undertrykkjaren skal han knusa.
          
   
 5 Lat han leva frå slekt til slekt,
          så lenge sol og måne er til!
          
   
 6 Han skal koma som regn på nyslegen eng,
          lik ei regnskur som vatnar jorda.
          
   
 7 Rettferd skal spira i hans dagar
          og freden vera stor til månen forgår.
          
   
 8 Han skal styra frå hav til hav,
          frå Storelva til heimsens endar.
          
   
 9 Dei som bur i ørkenen,
          skal bøya seg for han,
          fienden skal slikka støvet.
          
   
10 Kongar frå Tarsis og fjerne strender
          skal senda skatt til han.
          Kongane i Saba og Seba
          skal koma med gåver.
          
   
11 Alle kongar skal kasta seg ned for han,
          alle folkeslag skal tena han.
          
   
12 Han bergar ein fattig som ropar,
          ein stakkar som ingen hjelper.
          
   
13 Han bryr seg om fattige og veike,
          han bergar livet til dei fattige.
          
   
14 Han løyser dei frå tvang og vald,
          deira liv er dyrt i hans auge.
          
   
15 Kongen skal leva
          og få gull frå Saba!
          Folk skal alltid be for han
          og velsigna han dagen lang.
          
   
16 Lat kornhaugane bli høge som fjell,
          grøda bølgja som Libanons skog.
          Lat byane bløma som graset på marka!
          
   
17 Lat namnet hans leva til evig tid,
          skyta friske skot så lenge sola er til!
          Dei skal velsigna seg ved han,
          alle folk skal prisa han sæl.
          
   
18 Velsigna er Herren, Israels Gud,
          han som gjer under, berre han,
          
   
19 og velsigna er hans herlege namn til evig tid!
          All jorda skal fyllast med hans herlegdom.
          Amen! Ja, amen!
        
20 Bønene av David, son til Isai, er til ende.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.