Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

TREDJE BOKA (Salme 73–89) 73
    Ein salme av Asaf.
        
          Sanneleg, Gud er god mot Israel,
          mot dei som er reine av hjartet.
          
   
 2 Men eg var nær ved å snubla,
          foten heldt på å gli ut.
          
   
 3 For eg var misunneleg på dei hovmodige,
          eg såg at det gjekk dei urettferdige vel.
          
   
 4 Dei er utan plager til sin død,
          magen er god og mett.
          
   
 5 Dei lid ikkje som andre menneske,
          dei blir ikkje plaga som andre folk.
          
   
 6 Difor er hovmod deira halskjede,
          dei er kledde i ei drakt av vald.
          
   
 7 Synda deira kjem av velstand,
          hjartans tankar fløymer over.
          
   
 8 Dei spottar, dei talar i vondskap,
          ovanfrå trugar dei med vald.
          
   
 9 Dei lyfter munnen mot himmelen,
          og tunga fer omkring på jorda.
          
   
10 Difor vender folk seg til dei
          og syg i seg deira ord.
          
   
11 Dei seier: «Korleis skulle Gud vita om det?
          Har Den høgste kjennskap til noko?»
          
   
12 Slik er dei urettferdige,
          støtt er dei trygge og aukar sin rikdom.
          
   
13 Fåfengt har eg halde hjartet reint
          og vaska hendene i uskuld.
          
   
14 For eg vart plaga heile dagen,
          tala til rette kvar morgon.
          
   
15 Hadde eg sagt: «Slik vil eg tala»,
          då hadde eg svike dine born.
          
   
16 Så tenkte eg etter, ville skjøna dette.
          Det var pinefullt å sjå,
          
   
17 heilt til eg gjekk inn i Guds heilagdom;
          då skjøna eg kva framtid dei får.
          
   
18 Ja, du fører dei ut på glatte vegar,
          du får dei til å falla og bli knuste.
          
   
19 Brått går dei til grunne,
          det er slutt, dei endar i redsle.
          
   
20 Dei er som ein draum når ein vaknar.
          Du foraktar synet av dei
          når du reiser deg, Herre.
          
   
21 Så lenge eg var beisk i hjartet
          og det stakk i nyrene,
          
   
22 var eg dum og visste ingen ting,
          som eit fe var eg mot deg.
          
   
23 Men eg blir alltid verande hos deg,
          du har gripe mi høgre hand.
          
   
24 Du leier meg med ditt råd,
          og sidan tek du imot meg i herlegdom.
          
   
25 Kven har eg elles i himmelen?
          Når eg er hos deg, har eg ikkje glede i noko på jorda.
          
   
26 Om kropp og hjarte forgår,
          er Gud for evig mitt hjartans berg og min del.
          
   
27 Dei som held seg borte frå deg, går til grunne,
          du gjer ende på alle som er utrue mot deg.
          
   
28 Men for meg er det godt å vera nær Gud.
          Eg har teke mi tilflukt til Herren Gud.
          Eg vil fortelja om alle dine gjerningar.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.