Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
76Til korleiaren. Med strengespel. Ein salme av Asaf. Ein song.
          
   
 2 Gud er kjend i Juda,
          hans namn er stort i Israel.
          
   
 3 I Salem er hans hytte reist,
          på Sion står hans bustad.
          
   
 4 Der braut han sund lynande piler,
          krigens våpen, skjold og sverd.
          
   
 5 Du er strålande og herleg,
          meir enn dei evige fjell.
          
   
 6 Modige menn vart plyndra.
          Kvar krigar hadde sovna inn,
          ingen kunne lyfta ei hand.
          
   
 7 Hest og ryttar fall i uvit
          då du truga, Jakobs Gud.
          
   
 8 Du er den som alle må frykta.
          Kven kan stå for ditt andlet
          når du blir vreid?
          
   
 9 Frå himmelen kunngjorde du din dom.
          Jorda frykta og tagde
          
   
10 då Gud stod opp for å dømma,
          for å frelsa alle hjelpelause på jord.
          
   
11 Sjølv harmen frå menneske blir til lovsong for deg,
          harmen endar med høgtid.
          
   
12 Gjev lovnader til Herren dykkar Gud,
          lat han få det de har lova!
          Alle omkring han skal koma med gåver
          til han som dei fryktar.
          
   
13 Han tek motet frå fyrstar,
          kongane på jorda må frykta han.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.