Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
77Til korleiaren. Etter Jedutun. Av Asaf. Ein salme.
          
   
 2 Eg ropar til Gud, eg skrik.
          Eg ropar til Gud, og han høyrer meg.
          
   
 3 Den dagen eg er i naud, søkjer eg Herren.
          Om natta retter eg handa ut,
          ho trøytnar ikkje.
          Mi sjel lèt seg ikkje trøysta.
          
   
 4 Eg tenkjer på Gud og sukkar,
          eg grublar, og mi ånd veiknar.
          
   
 5 Du held auga mine opne,
          eg er uroleg, eg kan ikkje tala.
          
   
 6 Eg tenkjer på gamle dagar,
          minnest framfarne år.
          
   
 7 Om natta tenkjer eg på dette,
          hjartet grublar, ånda granskar.
          
   
 8 Vil Herren støyta oss bort for alltid
          og ikkje lenger vera god mot oss?
          
   
 9 Er hans miskunn slutt for evig,
          er ordet hans borte for alle slekter?
          
   
10 Har Gud gløymt å vera nådig,
          har han late att hjartet i vreide?
          
   
11 Eg seier: «Dette plagar meg:
          høgre handa til Den høgste
          er ikkje lenger den same.»
          
   
12 Eg minnest Herrens verk,
          minnest dine under frå gammal tid.
          
   
13 Eg grundar på alt du gjorde,
          og grublar over dine storverk.
          
   
14 Gud, i heilagdom går du fram.
          Kven er ein gud så stor som vår Gud?
          
   
15 Du er den Gud som gjer under,
          mellom folka lèt du di makt bli kjend.
          
   
16 Med sterk arm løyste du folket ditt ut,
          sønene til Jakob og Josef.
          
   
17 Vatnet såg deg, Gud,
          vatnet såg deg og skalv,
          det store djupet bivra.
          
   
18 Skyene auste ut vatn,
          det torna frå tunge skyer,
          pilene dine lynte att og fram.
          
   
19 Di torerøyst rulla i stormen,
          lyna lyste opp verda.
          Jorda riste og skalv.
          
   
20 Din veg gjekk gjennom sjøen,
          din stig gjennom veldige vatn.
          Ingen kjende dine fotspor.
          
   
21 Ved handa til Moses og Aron
          førte du folket ditt som ein flokk med sauer.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

01. april 2023

Dagens bibelord

Matteus 26,10–13

Les i nettbibelen

10Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. ... Vis hele teksten

10Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 13Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

Dagens bibelord

Matteus 26,10–13

Les i nettbibelen

10Men Jesus merka det og sa til dei: «Kvifor plagar de henne? Ho har gjort ei god gjerning mot meg. 11Dei fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikkje alltid. 12Då ho slo denne salven ut over kroppen min, salva ho meg til gravferda mi. ... Vis hele teksten

10Men Jesus merka det og sa til dei: «Kvifor plagar de henne? Ho har gjort ei god gjerning mot meg. 11Dei fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikkje alltid. 12Då ho slo denne salven ut over kroppen min, salva ho meg til gravferda mi. 13Sanneleg, eg seier dykk: Overalt i verda der dette evangeliet blir forkynt, skal det ho gjorde, bli fortalt til minne om henne.»

Dagens bibelord

Matteus 26,10–13

Les i nettbibelen

10Jesus fuobmái dan ja celkkii sidjiide: “Manne dii vuorjabehtet su? Son lea dahkan munnje buori dagu. 11Geafit leat álo din luhtte, muhto mun in leat álo din luhtte. 12Go son vuoiddai mu, de son dagai dan mu hávdádeami várás. ... Vis hele teksten

10Jesus fuobmái dan ja celkkii sidjiide: “Manne dii vuorjabehtet su? Son lea dahkan munnje buori dagu. 11Geafit leat álo din luhtte, muhto mun in leat álo din luhtte. 12Go son vuoiddai mu, de son dagai dan mu hávdádeami várás. 13Duođaid, mun cealkkán didjiide: Oppa máilmmis, gos ihkinassii evangelium sárdniduvvo, doppe sii muitalit maid son dagai ja muitet su.”