Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
78En læresalme av Asaf.
        
          Lytt, mitt folk, til min lov,
          vend øret til ordene fra min munn!
          
   
 2 Jeg vil åpne min munn og tale i bilder,
          la gåter fra gammel tid strømme fram.
          
   
 3 Det vi har hørt og kjenner til,
          det våre fedre har fortalt oss,
          
   
 4 det skjuler vi ikke for deres barn.
          For neste slektsledd
          vil vi lovprise Herren,
          hans velde og det underfulle han har gjort.
          
   
 5 Han satte opp lovbud i Jakob,
          ga en lov i Israel.
          Han påla våre fedre
          å gjøre den kjent for sine barn,
          
   
 6 så neste slektsledd,
          de barn som siden ble født,
          skulle lære loven å kjenne.
          De skulle stå fram
          og kunngjøre den for sine barn,
          
   
 7 så de kunne sette sin lit til Gud
          og ikke glemme Guds gjerninger,
          men holde hans bud.
          
   
 8 De skulle ikke bli som sine fedre,
          en slekt som var trassig og opprørsk,
          en slekt som ikke gjorde hjertet fast
          og ikke var trofast mot Gud i sin ånd.
          
   
 9 Efraim-folket, væpnet med buer,
          snudde på stridens dag.
          
   
10 De holdt ikke Guds pakt
          og nektet å følge hans lov.
          
   
11 De glemte hans gjerninger,
          de underfulle verk han hadde vist dem.
          
   
12 Han gjorde under for deres fedre
          i Egypt, på markene ved Soan.
          
   
13 Han kløvde havet og førte dem over
          mens han lot vannet stå som en voll.
          
   
14 Om dagen ledet han dem i en sky,
          hele natten i en lysende ild.
          
   
15 Han kløvde klipper i ørkenen
          og lot dem drikke som fra det store dypet.
          
   
16 Han lot bekker strømme fram av klippen,
          lot vannet renne ned som elver.
          
   
17 Men de syndet stadig mot ham,
          de trosset Den høyeste i det tørre landet.
          
   
18 De satte Gud på prøve i sitt hjerte
          da de krevde mat til seg selv.
          
   
19 De talte mot Gud.
          De sa: «Kan Gud dekke bord i ørkenen?
          
   
20 Vel slo han på klippen så vannet rant
          og bekkene flommet fram.
          Men kan han også skaffe brød
          eller sørge for kjøtt til sitt folk?»
          
   
21 Da Herren hørte det, ble han harm.
          En ild brøt ut mot Jakob,
          vrede reiste seg mot Israel
          
   
22 fordi de ikke stolte på Gud
          og satte sin lit til hans frelse.
          
   
23 Han befalte skyene i det høye
          og åpnet himmelens dører,
          
   
24 han lot manna regne over dem til føde,
          han ga dem korn fra himmelen.
          
   
25 Englebrød fikk menneskene spise.
          Gud sendte mat, og de ble mette.
          
   
26 Han lot østavinden fare ut fra himmelen,
          førte sønnavinden fram ved sin makt.
          
   
27 Han lot kjøtt regne ned over dem som støv,
          fugler så mange som havets sand.
          
   
28 Midt i leiren lot han dem falle,
          rundt omkring teltene.
          
   
29 De spiste seg mer enn mette,
          han ga dem alt de hadde lyst på.
          
   
30 Men før de hadde snudd seg bort fra det,
          mens de fortsatt hadde mat i munnen,
          
   
31 da reiste Guds vrede seg mot dem.
          De kraftigste blant dem drepte han,
          Israels unge menn tvang han i kne.
          
   
32 Likevel fortsatte de å synde
          og stolte ikke på hans underfulle verk.
          
   
33 Så lot han deres dager ende i et pust,
          deres leveår i redsel.
          
   
34 Når han drepte, søkte de ham,
          de vendte om og lette etter Gud.
          
   
35 De husket at Gud er deres klippe,
          at Gud, Den høyeste, er deres forløser.
          
   
36 Likevel bedro de ham med munnen,
          de løy for ham med tungen.
          
   
37 Hjertet holdt ikke fast ved ham,
          de var ikke tro mot hans pakt.
          
   
38 Men han var barmhjertig,
          han tilga synden og ødela dem ikke.
          Gang på gang holdt han vreden tilbake
          og slapp ikke all sin harme løs.
          
   
39 Han husket at de var av kjøtt og blod,
          vind som farer av sted og ikke vender tilbake.
          
   
40 Hvor ofte trosset de ham ikke i ørkenen!
          I ødemarken gjorde de ham sorg.
          
   
41 Stadig satte de Gud på prøve
          og krenket Israels Hellige.
          
   
42 De husket ikke at han grep inn
          den dagen han fridde dem fra fienden,
          
   
43 da han viste sine tegn i Egypt,
          sine underfulle verk på markene ved Soan.
          
   
44 Han gjorde elvene til blod,
          ingen kunne drikke av bekkene.
          
   
45 Han sendte insekter som åt dem,
          og frosk som ødela.
          
   
46 Han lot gresshoppen gnage opp avlingen,
          gresshoppesvermen fikk grøden.
          
   
47 Han ødela vinstokkene med hagl
          og morbærtrærne med frost.
          
   
48 Han sendte hagl over feet
          og ild over buskapen.
          
   
49 Han sendte mot dem sin brennende vrede,
          harme, sinne og trengsel,
          engler ble sendt med ulykke.
          
   
50 Han banet vei for sin vrede
          og sparte dem ikke for døden,
          men overga deres liv til pesten.
          
   
51 Han slo alle førstefødte i Egypt,
          førstegrøden av kraften i Hams telt.
          
   
52 Så lot han sitt folk dra ut som sauer,
          i ørkenen førte han dem som en flokk.
          
   
53 Han ledet dem trygt, de fryktet ikke,
          havet skylte over fienden.
          
   
54 Han førte dem til sitt hellige land,
          til fjellet hans høyre hånd hadde vunnet.
          
   
55 Han drev folkeslag bort for dem.
          Han målte ut eiendom til dem med målesnor.
          Og han lot Israels stammer flytte inn i teltene.
          
   
56 Men de utfordret og trosset Gud, Den høyeste,
          og holdt ikke hans bud.
          
   
57 De trakk seg tilbake
          og var troløse som sine fedre,
          de sviktet, lik en bue som blir slakk.
          
   
58 Med sine offerhauger gjorde de ham rasende,
          med avgudsbilder gjorde de ham sjalu.
          
   
59 Gud hørte det og ble harm,
          han vraket Israel helt og fullt.
          
   
60 Han oppga sin bolig i Sjilo,
          det teltet han bodde i blant mennesker.
          
   
61 Han lot sin makt bli tatt til fange,
          ga sin glans i fiendens hånd.
          
   
62 Han overga sitt folk til sverdet,
          han ble harm på sin eiendom.
          
   
63 Ilden fortærte deres unge stridsmenn,
          jentene fikk ingen bryllupssang.
          
   
64 Prestene deres falt for sverd,
          enkene fikk ikke gråte.
          
   
65 Da våknet Herren lik en som har sovet,
          lik en stridsmann drukken av vin.
          
   
66 Han slo motstanderne tilbake
          og ga dem evig skam.
          
   
67 Han vraket Josefs telt,
          han valgte ikke ut Efraims stamme.
          
   
68 Men Judas stamme valgte han,
          og Sion-fjellet, som han elsker.
          
   
69 Han bygde sin helligdom lik den høye himmelen,
          lik jorden, som han grunnla for alltid.
          
   
70 Han valgte ut David,
          fra sauekveen hentet han sin tjener.
          
   
71 Han førte ham bort fra søyene
          så han skulle gjete Jakob, hans folk,
          og Israel, hans eiendom.
          
   
72 Han gjette dem med et helt hjerte
          og ledet dem med kyndig hånd.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

29. mars 2023

Dagens bibelord

Matteus 26,6–13

Les i nettbibelen

6Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, 7kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. ... Vis hele teksten

6Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, 7kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. 8Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. 9«Salven kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til hjelp for de fattige.» 10Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 13Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

Dagens bibelord

Matteus 26,6–13

Les i nettbibelen

6Medan Jesus var i Betania, heime hos Simon den spedalske, 7kom det ei kvinne bort til han med ei alabastkrukke med dyr salve. Den helte ho ut over hovudet hans medan han låg til bords. 8Då læresveinane såg det, vart dei arge og sa: «Kva skal slik sløsing tena til? ... Vis hele teksten

6Medan Jesus var i Betania, heime hos Simon den spedalske, 7kom det ei kvinne bort til han med ei alabastkrukke med dyr salve. Den helte ho ut over hovudet hans medan han låg til bords. 8Då læresveinane såg det, vart dei arge og sa: «Kva skal slik sløsing tena til? 9Denne salven kunne vore seld for mange pengar som kunne gjevast til dei fattige.» 10Men Jesus merka det og sa til dei: «Kvifor plagar de henne? Ho har gjort ei god gjerning mot meg. 11Dei fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikkje alltid. 12Då ho slo denne salven ut over kroppen min, salva ho meg til gravferda mi. 13Sanneleg, eg seier dykk: Overalt i verda der dette evangeliet blir forkynt, skal det ho gjorde, bli fortalt til minne om henne.»

Dagens bibelord

Matteus 26,6–13

Les i nettbibelen

6Go Jesus lei Betanias spihtálaš Simona viesus, 7de su lusa bođii nisson geas lei alabasterbohttalis divrras vuoiddas. Go Jesus lei boradeamen, de nisson leikii dan su oaivái. ... Vis hele teksten

6Go Jesus lei Betanias spihtálaš Simona viesus, 7de su lusa bođii nisson geas lei alabasterbohttalis divrras vuoiddas. Go Jesus lei boradeamen, de nisson leikii dan su oaivái. 8Muhto go máhttájeaddjit dan oidne, de sii atne dan bahán. Sii dadje: “Vuoi makkár skihtardeapmi! 9Vuoidasa livččii sáhttán vuovdit buori haddái ja ruđaid addit gefiide.” 10Jesus fuobmái dan ja celkkii sidjiide: “Manne dii vuorjabehtet su? Son lea dahkan munnje buori dagu. 11Geafit leat álo din luhtte, muhto mun in leat álo din luhtte. 12Go son vuoiddai mu, de son dagai dan mu hávdádeami várás. 13Duođaid, mun cealkkán didjiide: Oppa máilmmis, gos ihkinassii evangelium sárdniduvvo, doppe sii muitalit maid son dagai ja muitet su.”