Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 8
8Koarrajođiheaddjái. “Gittita” mielde. Davida sálbma.
          
   
 2 Hearrá, min Ipmil, man veagalaš
          du namma lea eatnama alde,
          don leat lebben hearvásvuođat albmái!
          
   
 3 Uhcahaččaid
          ja njammimánáid njálmmis
          don leat vuođđudan alccesat
          suoji vašálaččaidat vuostá,
          vai beasat bissehit juohke vuostálasti
          ja mávssaheaddji.
          
   
 4 Go mun oainnán du almmi
          maid du suorpmat leat dahkan,
          mánu ja násttiid
          maid don leat ráhkadan,
          
   
 5 de mii dalle lea olmmoš,
          go don muittát su,
          olbmománná,
          go don anát sus fuola?
          
   
 6 Don dahket su goasii Ipmila
          láhkásažžan,
          kruvnnidit su hearvásvuođain
          ja gudniin.
          
   
 7 Don diktet su ráđđet
          gieđaidat daguid,
          bidjet buot su julggiid vuollái:
          
   
 8 Sávzzaid ja vuovssáid, buot omiid,
          velá meahci spiriidge,
          
   
 9 almmi lottiid ja meara guliid,
          buot mat johtet meara bálgáid.
          
   
10 Hearrá, min Ipmil,
          man veagalaš du namma lea
          oppa eatnamis!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.