Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
80Til korleiaren. Etter «Liljene». Eit vitnemål. Av Asaf. Ein salme.
          
   
 2 Lytt, du Israels gjetar,
          du som fører Josef lik ein flokk med sauer.
          Du som tronar over kjerubane, strål fram!
          
   
 3 Vekk di kraft for Efraim, Benjamin og Manasse,
          kom oss til hjelp!
          
   
 4 Gud, før oss tilbake,
          lat ditt andlet lysa så vi blir frelste!
          
   
 5 Gud Herre Sebaot,
          kor lenge skal du svara folket si bøn med rykande vreide?
          
   
 6 Tårebrød gjev du dei å eta,
          og tårer må dei drikka til overmål.
          
   
 7 Du lèt grannane våre slåst om oss,
          fiendane spottar oss.
          
   
 8 Gud Sebaot, før oss tilbake,
          lat ditt andlet lysa så vi blir frelste!
          
   
 9 Ein vinstokk tok du frå Egypt,
          du dreiv folkeslag ut og planta han.
          
   
10 Du rydda plass for han
          så han slo rot og fylte landet.
          
   
11 Fjell vart dekte av skuggen,
          mektige sedrar av greinene.
          
   
12 Han strekte rankene ut til havet
          og renningane til Storelva.
          
   
13 Kvifor har du rive ned gjerdet rundt han
          så alle som går framom, kan plukka,
          
   
14 villsvin frå skogen kan gnaga
          og krypet på marka kan eta?
          
   
15 Vend attende, Gud Sebaot,
          skoda ned frå himmelen og sjå!
          Ta deg av denne vinstokken,
          
   
16 det du har planta med di høgre hand,
          sonen som du sjølv har gjeve styrke!
          
   
17 Treet er brent opp i elden, hogge av.
          Dei skal gå til grunne når du trugar.
          
   
18 Hald di hand over han som er ved di høgre side,
          over mennesket som du sjølv har gjeve styrke,
          
   
19 så vil vi aldri trekkja oss bort frå deg.
          Vekk oss til liv att,
          så vil vi kalla på ditt namn!
          
   
20 Gud Herre Sebaot, før oss tilbake,
          lat ditt andlet lysa så vi blir frelste!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

28. mars 2023

Dagens bibelord

Sakarja 9,9–10

Les i nettbibelen

9Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. ... Vis hele teksten

9Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. 10Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal forkynne fred for folkeslagene, hans velde skal nå fra hav til hav, fra Storelven til jordens ender.

Dagens bibelord

Sakarja 9,9–10

Les i nettbibelen

9Bryt ut i jubel, dotter Sion! Rop av glede, dotter Jerusalem! Sjå, kongen din kjem til deg, rettferdig og rik på siger, fattig er han og rid på eit esel, på ein eselfole. ... Vis hele teksten

9Bryt ut i jubel, dotter Sion! Rop av glede, dotter Jerusalem! Sjå, kongen din kjem til deg, rettferdig og rik på siger, fattig er han og rid på eit esel, på ein eselfole. 10Eg vil rydda ut vognene i Efraim og hestane i Jerusalem, stridsbogen skal brytast sund. Han skal tala fred for folkeslaga, hans velde skal nå frå hav til hav, frå Storelva til endane av jorda.

Dagens bibelord

Sakarja 9,9–10

Les i nettbibelen

9Čuorvvo ilus, nieida Sion, ávvut sakka, nieida Jerusalem! Geahča, du gonagas boahtá. Son lea vanhurskkis ja buktá bestojumi, son lea vuollegaš, son riide áseniin, nuorra ásenoriin. ... Vis hele teksten

9Čuorvvo ilus, nieida Sion, ávvut sakka, nieida Jerusalem! Geahča, du gonagas boahtá. Son lea vanhurskkis ja buktá bestojumi, son lea vuollegaš, son riide áseniin, nuorra ásenoriin. 10Son duššada soahtevovnnaid Efraimis ja heasttaid Jerusalemis, son doadjá soahtedávggiid. Son gulaha álbmogiidda ráfi, su váldi ollá mearas merrii, Eufrata rájes gitta máilmmi ravddaid rádjái.