Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
80Til korleiaren. Etter «Liljene». Eit vitnemål. Av Asaf. Ein salme.
          
   
 2 Lytt, du Israels gjetar,
          du som fører Josef lik ein flokk med sauer.
          Du som tronar over kjerubane, strål fram!
          
   
 3 Vekk di kraft for Efraim, Benjamin og Manasse,
          kom oss til hjelp!
          
   
 4 Gud, før oss tilbake,
          lat ditt andlet lysa så vi blir frelste!
          
   
 5 Gud Herre Sebaot,
          kor lenge skal du svara folket si bøn med rykande vreide?
          
   
 6 Tårebrød gjev du dei å eta,
          og tårer må dei drikka til overmål.
          
   
 7 Du lèt grannane våre slåst om oss,
          fiendane spottar oss.
          
   
 8 Gud Sebaot, før oss tilbake,
          lat ditt andlet lysa så vi blir frelste!
          
   
 9 Ein vinstokk tok du frå Egypt,
          du dreiv folkeslag ut og planta han.
          
   
10 Du rydda plass for han
          så han slo rot og fylte landet.
          
   
11 Fjell vart dekte av skuggen,
          mektige sedrar av greinene.
          
   
12 Han strekte rankene ut til havet
          og renningane til Storelva.
          
   
13 Kvifor har du rive ned gjerdet rundt han
          så alle som går framom, kan plukka,
          
   
14 villsvin frå skogen kan gnaga
          og krypet på marka kan eta?
          
   
15 Vend attende, Gud Sebaot,
          skoda ned frå himmelen og sjå!
          Ta deg av denne vinstokken,
          
   
16 det du har planta med di høgre hand,
          sonen som du sjølv har gjeve styrke!
          
   
17 Treet er brent opp i elden, hogge av.
          Dei skal gå til grunne når du trugar.
          
   
18 Hald di hand over han som er ved di høgre side,
          over mennesket som du sjølv har gjeve styrke,
          
   
19 så vil vi aldri trekkja oss bort frå deg.
          Vekk oss til liv att,
          så vil vi kalla på ditt namn!
          
   
20 Gud Herre Sebaot, før oss tilbake,
          lat ditt andlet lysa så vi blir frelste!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.