Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
81Til korleiaren. Etter Gittit. Av Asaf.
          
   
 2 Bryt ut i jubel for Gud, vår styrke,
          rop av glede for Jakobs Gud!
          
   
 3 Stem opp ein song, lat handtromma lyda,
          den yndige lyra saman med harpa.
          
   
 4 Blås i horn ved nymåne
          og ved fullmåne, på vår høgtidsdag.
          
   
 5 For det er ei forskrift i Israel,
          ei lov frå Jakobs Gud.
          
   
 6 Han gjorde det til eit lovbod i Josef
          då han drog ut frå Egypt.
        
          Eg høyrer eit språk eg ikkje kjende:
          
   
 7 Eg fria hans aksel frå børa,
          hendene slapp å bera korga.
          
   
 8 I trengsle ropa du, og eg fria deg ut;
          løynd i toreskya svara eg deg,
          ved Meriba-kjelda prøvde eg deg.
          
   
 9 Høyr, mitt folk, eg formanar deg!
          Israel, om du berre ville høyra på meg!
          
   
10 Ingen framand gud må finnast hos deg,
          du skal ikkje bøya deg for gudar frå framande land!
          
   
11 Eg er Herren din Gud
          som førte deg opp frå Egypt.
          Lat opp munnen, så fyller eg han!
          
   
12 Men folket mitt høyrde ikkje på meg,
          Israel ville ikkje lyda meg.
          
   
13 Så lét eg dei fara, forherda i hjartet;
          dei følgde sine eigne planar.
          
   
14 Gjev mitt folk ville høyra på meg,
          gjev Israel ville gå på mine vegar!
          
   
15 Då skulle eg kua motstandarane deira med det same
          og retta handa mot fienden.
          
   
16 Dei som hatar Herren, må krypa for han,
          deira ulukketid skal alltid vara.
          
   
17 Men han har late Israel eta den beste kveiten.
          Eg mettar deg med honning frå berget.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.