Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
82Ein salme av Asaf.
        
          Gud står fram i gudars forsamling,
          midt mellom gudar held han dom:
          
   
 2 Kor lenge vil de dømma med urett
          og halda med dei skuldige?
          
   
 3 Hjelp svake og farlause til deira rett,
          frikjenn hjelpelause og fattigfolk,
          
   
 4 berg fattige og svake,
          fri dei frå handa til dei lovlause!
          
   
 5 Dei veit ingenting, skjønar ingenting,
          dei ferdast i mørker,
          alle grunnvollar under jorda vaklar.
          
   
 6 Eg har sagt: «De er gudar,
          søner av Den høgste er de alle.
          
   
 7 Men de skal døy slik eit menneske døyr,
          og falla slik ein av fyrstane fell.»
          
   
 8 Reis deg, Gud, hald dom over jorda,
          for alle folkeslag er din eigedom.
< Forrige kapittelNeste kapittel >