Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
83Ein song. Ein salme av Asaf.
          
   
 2 Gud, hald deg ikkje i ro,
          ver ikkje still og tagal, Gud!
          
   
 3 Fiendane dine buldrar!
          Dei som hatar deg, lyfter hovudet.
          
   
 4 Dei legg listige planar mot ditt folk,
          dei held samråd mot dei du vernar.
          
   
 5 Dei seier: «Kom, lat oss sletta dei ut som folk,
          så Israels namn ikkje blir hugsa meir!»
          
   
 6 Dei held råd og blir samde,
          dei lagar ei pakt mot deg,
          
   
 7 Edoms telt og ismaelittane,
          Moab og hagrittane,
          
   
 8 Gebal, Ammon og Amalek,
          Filistarland og dei som bur i Tyros,
          
   
 9 jamvel Assur sluttar seg til dei
          og er ein sterk arm for Lots søner.
          
   
10 Gjer med dei som med Midjan,
          som med Sisera og Jabin ved Kisjon-bekken.
          
   
11 Dei vart utrydda ved En-Dor,
          vart til gjødsel på marka.
          
   
12 Lat fyrstane deira bli som Oreb og Seeb,
          alle hovdingane som Sebah og Salmunna!
          
   
13 For dei sa: «Vi vil ta Guds beitemarker i eige.»
          
   
14 Min Gud, lat dei bli som tisteldun,
          som halmstrå for vinden!
          
   
15 Som elden brenner opp ein skog
          og logane set fjell i brann,
          
   
16 slik må du jaga dei med din storm
          og skremma dei med dine stormkast.
          
   
17 Fyll andletet deira med skam
          så dei spør etter ditt namn, Herre.
          
   
18 Lat dei bli slegne av skam og skrekk for alltid,
          lat dei bli vanæra og gå til grunne!
          
   
19 Måtte dei skjøna at ditt namn er Herren,
          einast du er Den høgste over all jorda.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

01. april 2023

Dagens bibelord

Matteus 26,10–13

Les i nettbibelen

10Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. ... Vis hele teksten

10Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 13Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

Dagens bibelord

Matteus 26,10–13

Les i nettbibelen

10Men Jesus merka det og sa til dei: «Kvifor plagar de henne? Ho har gjort ei god gjerning mot meg. 11Dei fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikkje alltid. 12Då ho slo denne salven ut over kroppen min, salva ho meg til gravferda mi. ... Vis hele teksten

10Men Jesus merka det og sa til dei: «Kvifor plagar de henne? Ho har gjort ei god gjerning mot meg. 11Dei fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikkje alltid. 12Då ho slo denne salven ut over kroppen min, salva ho meg til gravferda mi. 13Sanneleg, eg seier dykk: Overalt i verda der dette evangeliet blir forkynt, skal det ho gjorde, bli fortalt til minne om henne.»

Dagens bibelord

Matteus 26,10–13

Les i nettbibelen

10Jesus fuobmái dan ja celkkii sidjiide: “Manne dii vuorjabehtet su? Son lea dahkan munnje buori dagu. 11Geafit leat álo din luhtte, muhto mun in leat álo din luhtte. 12Go son vuoiddai mu, de son dagai dan mu hávdádeami várás. ... Vis hele teksten

10Jesus fuobmái dan ja celkkii sidjiide: “Manne dii vuorjabehtet su? Son lea dahkan munnje buori dagu. 11Geafit leat álo din luhtte, muhto mun in leat álo din luhtte. 12Go son vuoiddai mu, de son dagai dan mu hávdádeami várás. 13Duođaid, mun cealkkán didjiide: Oppa máilmmis, gos ihkinassii evangelium sárdniduvvo, doppe sii muitalit maid son dagai ja muitet su.”