Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
83Ein song. Ein salme av Asaf.
          
   
 2 Gud, hald deg ikkje i ro,
          ver ikkje still og tagal, Gud!
          
   
 3 Fiendane dine buldrar!
          Dei som hatar deg, lyfter hovudet.
          
   
 4 Dei legg listige planar mot ditt folk,
          dei held samråd mot dei du vernar.
          
   
 5 Dei seier: «Kom, lat oss sletta dei ut som folk,
          så Israels namn ikkje blir hugsa meir!»
          
   
 6 Dei held råd og blir samde,
          dei lagar ei pakt mot deg,
          
   
 7 Edoms telt og ismaelittane,
          Moab og hagrittane,
          
   
 8 Gebal, Ammon og Amalek,
          Filistarland og dei som bur i Tyros,
          
   
 9 jamvel Assur sluttar seg til dei
          og er ein sterk arm for Lots søner.
          
   
10 Gjer med dei som med Midjan,
          som med Sisera og Jabin ved Kisjon-bekken.
          
   
11 Dei vart utrydda ved En-Dor,
          vart til gjødsel på marka.
          
   
12 Lat fyrstane deira bli som Oreb og Seeb,
          alle hovdingane som Sebah og Salmunna!
          
   
13 For dei sa: «Vi vil ta Guds beitemarker i eige.»
          
   
14 Min Gud, lat dei bli som tisteldun,
          som halmstrå for vinden!
          
   
15 Som elden brenner opp ein skog
          og logane set fjell i brann,
          
   
16 slik må du jaga dei med din storm
          og skremma dei med dine stormkast.
          
   
17 Fyll andletet deira med skam
          så dei spør etter ditt namn, Herre.
          
   
18 Lat dei bli slegne av skam og skrekk for alltid,
          lat dei bli vanæra og gå til grunne!
          
   
19 Måtte dei skjøna at ditt namn er Herren,
          einast du er Den høgste over all jorda.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.