Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
84Til korleiaren. Etter Gittit. Av Korah-songarane. Ein salme.
          
   
 2 Kor elskelege dine bustader er,
           Herre Sebaot!
          
   
 3 Eg lengta, ja, tærtest bort av lengsel
          etter Herrens føregardar.
          No jublar hjarte og kropp mot den levande Gud.
          
   
 4 Sporven har funne ein heim,
          svala har fått seg eit reir
          der ho kan leggja sine ungar,
          ved dine altar, Herre Sebaot,
          min konge og min Gud.
          
   
 5 Sæle er dei som bur i ditt hus,
          dei skal alltid lova deg.
          
   
 6 Sæle er dei som har sin styrke i deg,
          dei som lengtar etter å fara opp til tempelet.
          
   
 7 Når dei fer gjennom dalen med baka-tre,
          gjer dei han til ei kjelde.
          Haustregnet legg òg si signing over han.
          
   
 8 Dei går frå kraft til kraft,
          dei stig fram for Gud på Sion.
          
   
 9 Herre, allhærs Gud, høyr mi bøn,
          vend øyret til, du Jakobs Gud!
          
   
10 Gud, vårt skjold, vend auga hit,
          sjå på han du har salva!
          
   
11 Ja, éin dag i dine føregardar
          er betre enn tusen andre.
          Å liggja ved dørstokken til min Guds hus
          er betre enn å bu i lovlauses telt.
          
   
12 For Herren Gud er sol og skjold,
           Herren gjev nåde og ære.
          Han held ikkje tilbake det gode
          for den som er heil i si ferd.
          
   
13 Herre Sebaot,
          sæl er den som set si lit til deg.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.