Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
85Til korleiaren. Av Korah-songarane. Ein salme.
          
   
 2 Herre, du har vist godvilje mot landet ditt,
          du vende lagnaden for Jakob.
          
   
 3 Du tok bort skulda til folket ditt,
          dekte over all deira synd.
          
   
 4 All din harme tok du tilbake,
          du vende deg om frå din brennande vreide.
          
   
 5 Før oss tilbake, Gud, vår frelsar,
          lat din uvilje mot oss ta slutt!
          
   
 6 Vil du vera harm på oss for alltid
          og la vreiden vara frå slekt til slekt?
          
   
 7 Er det ikkje du som vekkjer oss til liv på nytt
          så folket ditt kan gleda seg i deg?
          
   
 8 Lat oss få sjå di miskunn, Herre,
          gjev oss di frelse!
          
   
 9 Eg vil høyra kva Gud Herren seier.
          For han talar fred til sitt folk,
          til sine trugne,
          – berre dei ikkje vender attende til dårskap!
          
   
10 Ja, hans frelse er nær for dei som fryktar han,
          så herlegdom skal bu i landet vårt.
          
   
11 Miskunn og sanning skal møta kvarandre,
          rettferd og fred skal kyssa kvarandre.
          
   
12 Sanning skal spira opp av jorda
          og rettferd sjå ned frå himmelen.
          
   
13 Herren skal gje det som godt er,
          og landet vårt skal bera si grøde.
          
   
14 Rettferd går framføre
          når han dreg fram.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.