Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
9Til korleiaren. Etter «Mut labbén». Ein salme av David.
          
   
 2 Eg vil takka deg, Herre, av heile mitt hjarte.
          Eg vil fortelja om alle dine under.
          
   
 3 Eg vil gleda og fryda meg i deg.
          Eg vil lovsyngja ditt namn, du Høgste.
          
   
 4 Når mine fiendar dreg seg attende,
          snublar dei og går til grunne framfor deg.
          
   
 5 For du har gjeve meg rett i mi sak,
          du har sett deg på trona, du rettferdige dommar.
          
   
 6 Du truga folka og utsletta dei lovlause,
          du strauk namnet deira ut for evig.
          
   
 7 Fienden er borte, lagd i ruinar for alltid,
          byar har du rive opp med rot;
          minnet om dei er ikkje meir.
          
   
 8 Men Herren tronar til evig tid,
          til dom har han reist si trone.
          
   
 9 Han dømmer verda med rettferd,
          feller rettferdig dom over folka.
          
   
10 Herren er eit vern for dei undertrykte,
          eit vern når dei er i naud.
          
   
11 Dei som kjenner ditt namn, set si lit til deg.
           Herre, du forlèt ikkje dei som søkjer deg.
          
   
12 Syng for Herren, han som bur på Sion,
          fortel om hans gjerningar mellom folka!
          
   
13 Han som straffar drap, gløymer ikkje;
          han hugsar dei hjelpelauses skrik.
          
   
14 Ver meg nådig, Herre!
          Sjå kor uvenene mine plagar meg.
          Du fører meg opp frå dødens portar
          
   
15 så eg kan lovprisa deg i Sions portar.
          Eg vil jubla over di frelse!
          
   
16 Folka fell i den grava dei grov,
          føtene blir fanga i garnet dei sjølve spente ut.
          
   
17 Herren gjev seg til kjenne, han kjem med rettferd.
          I sine eigne gjerningar blir den lovlause fanga.
          
   
18 Dei lovlause skal fara til dødsriket,
          alle folkeslag som gløymer Gud.
          
   
19 Den fattige blir ikkje gløymd for alltid,
          dei hjelpelause er ikkje for alle tider utan von.
          
   
20 Reis deg, Herre!
          Lat ikkje menneske få makta,
          lat folka få sin dom for ditt andlet.
          
   
21 Fyll dei med redsle, Herre!
          Lat folka skjøna at dei berre er menneske.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.