Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
9Til korleiaren. Etter «Mut labbén». Ein salme av David.
          
   
 2 Eg vil takka deg, Herre, av heile mitt hjarte.
          Eg vil fortelja om alle dine under.
          
   
 3 Eg vil gleda og fryda meg i deg.
          Eg vil lovsyngja ditt namn, du Høgste.
          
   
 4 Når mine fiendar dreg seg attende,
          snublar dei og går til grunne framfor deg.
          
   
 5 For du har gjeve meg rett i mi sak,
          du har sett deg på trona, du rettferdige dommar.
          
   
 6 Du truga folka og utsletta dei lovlause,
          du strauk namnet deira ut for evig.
          
   
 7 Fienden er borte, lagd i ruinar for alltid,
          byar har du rive opp med rot;
          minnet om dei er ikkje meir.
          
   
 8 Men Herren tronar til evig tid,
          til dom har han reist si trone.
          
   
 9 Han dømmer verda med rettferd,
          feller rettferdig dom over folka.
          
   
10 Herren er eit vern for dei undertrykte,
          eit vern når dei er i naud.
          
   
11 Dei som kjenner ditt namn, set si lit til deg.
           Herre, du forlèt ikkje dei som søkjer deg.
          
   
12 Syng for Herren, han som bur på Sion,
          fortel om hans gjerningar mellom folka!
          
   
13 Han som straffar drap, gløymer ikkje;
          han hugsar dei hjelpelauses skrik.
          
   
14 Ver meg nådig, Herre!
          Sjå kor uvenene mine plagar meg.
          Du fører meg opp frå dødens portar
          
   
15 så eg kan lovprisa deg i Sions portar.
          Eg vil jubla over di frelse!
          
   
16 Folka fell i den grava dei grov,
          føtene blir fanga i garnet dei sjølve spente ut.
          
   
17 Herren gjev seg til kjenne, han kjem med rettferd.
          I sine eigne gjerningar blir den lovlause fanga.
          
   
18 Dei lovlause skal fara til dødsriket,
          alle folkeslag som gløymer Gud.
          
   
19 Den fattige blir ikkje gløymd for alltid,
          dei hjelpelause er ikkje for alle tider utan von.
          
   
20 Reis deg, Herre!
          Lat ikkje menneske få makta,
          lat folka få sin dom for ditt andlet.
          
   
21 Fyll dei med redsle, Herre!
          Lat folka skjøna at dei berre er menneske.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.