Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

FJERDE BOKA (Salme 90–106) 90
    Ei bøn av gudsmannen Moses.
        
          Herre, du har vore ein bustad for oss
          i slekt etter slekt.
          
   
 2 Før fjella vart fødde,
          før jorda og verda vart til,
          frå æve til æve er du, Gud.
          
   
 3 Du lèt mennesket bli til støv att
          og seier: «Menneskeborn, vend attende!»
          
   
 4 For tusen år er i dine auge
          som dagen i går då han fór framom,
          eller som ei nattevakt.
          
   
 5 Du skyl dei vekk som ein søvn om morgonen.
          Dei er lik graset som svinn bort.
          
   
 6 Det blømer om morgonen, så svinn det bort.
          Om kvelden visnar det og tørkar inn.
          
   
 7 Vi går til grunne ved din vreide,
          redsle grip oss ved din harme.
          
   
 8 Du set syndene våre framfor deg,
          det vi løyner, stiller du i lyset frå ditt andlet.
          
   
 9 Alle våre dagar fer forbi,
          ved din harme går vi til grunne,
          åra våre er som ein sukk.
          
   
10 Vår levetid er sytti år,
          åtti når det er styrke til det.
          Dei beste åra er fulle av strev og urett.
          Dei går fort, og vi flyg av stad.
          
   
11 Kven kjenner styrken i din vreide?
          Din harme gjev grunn til å frykta deg.
          
   
12 Lær oss å telja våre dagar
          så vi kan få visdom i hjartet!
          
   
13 Kom tilbake, Herre! Kor lenge?
          Ha medynk med dine tenarar!
          
   
14 Mett oss med di miskunn om morgonen
          så vi kan jubla og gleda oss alle våre dagar.
          
   
15 Gled oss like lenge som du har kua oss,
          like mange år som vi har lide vondt.
          
   
16 Lat di gjerning bli synleg for dine tenarar,
          din herlegdom for deira born!
          
   
17 Måtte Herren vår Gud vera venleg mot oss!
          Lat våre henders verk lukkast for oss,
          ja, våre henders verk, lat det lukkast!
< Forrige kapittelNeste kapittel >