Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
92Ein salme. Ein song for sabbatsdagen.
          
   
 2 Det er godt å takka Herren
          og lovsyngja ditt namn, du Høgste,
          
   
 3 å kunngjera di miskunn om morgonen,
          din truskap om nettene,
          
   
 4 til den tistrengja harpa,
          til linne tonar frå lyra.
          
   
 5 Herre, du har gledd meg med ditt verk,
          eg jublar over det dine hender har gjort.
          
   
 6 Kor store dine gjerningar er,
          kor djupe dine tankar, Herre!
          
   
 7 Den uforstandige forstår ikkje dette,
          dåren skjønar det ikkje:
          
   
 8 Dei urettferdige skyt opp som gras,
          alle som gjer urett, blømer,
          berre for å bli rydda ut for alltid.
          
   
 9 Men du, Herre, er opphøgd til evig tid.
          
   
10 Dine fiendar, Herre,
          dine fiendar skal gå til grunne,
          alle som gjer urett, skal spreiast.
          
   
11 Du gjev meg kraft som ein villokse
          og salvar meg med den friskaste olje.
          
   
12 Eg kan følgja fienden med auga,
          eg kan høyra om valdsmenn som reiste seg mot meg.
          
   
13 Dei rettferdige skyt opp som palmar,
          dei veks seg høge som sedrar på Libanon.
          
   
14 Dei er planta i Herrens hus
          og blømer i føregardane hos vår Gud.
          
   
15 Enno i alderdomen ber dei frukt,
          dei er friske og frodige.
          
   
16 Slik forkynner dei at Herren er rettvis.
          Han er mitt berg, det er ingen urett hos han.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.