Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
94Herre, du er ein Gud som tek hemn.
          Stig fram i stråleglans, hemnens Gud!
          
   
 2 Reis deg, du som dømmer jorda,
          lat dei hovmodige få det dei fortener!
          
   
 3 Kor lenge, Herre?
          Kor lenge skal dei urettferdige jubla?
          
   
 4 Dei talar ein straum av frekke ord,
          alle som gjer urett, skryter.
          
   
 5 Dei knuser folket ditt, Herre,
          og kuar din eigedom.
          
   
 6 Enkjer og innflyttarar drep dei,
          og farlause myrdar dei.
          
   
 7 Dei seier: « Herren ser det ikkje,
          Jakobs Gud merkar det ikkje.»
          
   
 8 De uforstandige i folket, merk dykk dette!
          Dårar, når skal de forstå?
          
   
 9 Høyrer ikkje han som planta øyret,
          ser ikkje han som forma auget?
          
   
10 Refsar ikkje han som tuktar folka,
          han som gjev menneska kunnskap?
          
   
11 Herren kjenner tankane til menneska,
          han veit at dei er tomme.
          
   
12 Sæl er den du tuktar, Herre,
          den du underviser i di lov.
          
   
13 Du vil gje han ro utan vonde dagar
          til grava er graven for den lovlause.
          
   
14 Herren støyter ikkje frå seg sitt folk
          og forlèt ikkje sin eigedom.
          
   
15 Retten skal igjen bli rettferdig,
          og alle ærlege av hjartet skal leva etter den.
          
   
16 Kven står opp for meg mot valdsmenn,
          kven stig fram for meg mot dei som gjer urett?
          
   
17 Om ikkje Herren var min hjelpar,
          budde eg snart i det stille landet.
          
   
18 Om eg må seia: «Foten min er ustø»,
          så held di miskunn meg oppe, Herre.
          
   
19 Når mitt indre er fullt av urolege tankar,
          har mi sjel glede av di trøyst.
          
   
20 Kan vondskaps trone vera din ven,
          ho som gjer urett til lov?
          
   
21 Dei slår seg saman mot den rettferdige
          og dømmer den skuldlause.
          
   
22 Men Herren vart mitt vern,
          min Gud vart fjellet der eg søkjer tilflukt.
          
   
23 Han lét uretten deira ramma dei sjølve
          og gjorde ende på dei i deira vondskap.
           Herren vår Gud gjorde ende på dei.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

22. mars 2023

Dagens bibelord

Matteus 1,20–25

Les i nettbibelen

20Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. ... Vis hele teksten

20Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. 21Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» 22Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: 23Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel– det betyr: Gud med oss. 24Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin kone 25og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus.

Dagens bibelord

Matteus 1,20–25

Les i nettbibelen

20Då han hadde tenkt ut dette, synte ein engel frå Herren seg for han i ein draum og sa: «Josef, Davids son! Ver ikkje redd å ta Maria heim til deg som kona di. For barnet som er avla i henne, er av Den heilage ande. ... Vis hele teksten

20Då han hadde tenkt ut dette, synte ein engel frå Herren seg for han i ein draum og sa: «Josef, Davids son! Ver ikkje redd å ta Maria heim til deg som kona di. For barnet som er avla i henne, er av Den heilage ande. 21Ho skal føda ein son, og du skal gje han namnet Jesus, for han skal frelsa folket sitt frå syndene deira.» 22Alt dette hende så det skulle oppfyllast, det Herren har tala gjennom profeten: 23Sjå, møya skal bli med barn og føda ein son, og dei skal gje han namnet Immanuel– det tyder: Gud med oss. 24Då Josef vakna frå søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde bode han og tok Maria heim til seg som kona si 25og levde ikkje saman med henne før ho hadde fødd son sin. Og han gav han namnet Jesus.

Dagens bibelord

Matteus 1,20–25

Les i nettbibelen

20Muhto go Josef lei mearridan dahkat nu, de Hearrá eŋgel almmustuvai sutnje niegus ja celkkii: “Josef, Davida bárdni, ale bala váldimis Maria áhkkán, dasgo mánná mii lea su siste, lea sahkanan Bassi Vuoiŋŋas. ... Vis hele teksten

20Muhto go Josef lei mearridan dahkat nu, de Hearrá eŋgel almmustuvai sutnje niegus ja celkkii: “Josef, Davida bárdni, ale bala váldimis Maria áhkkán, dasgo mánná mii lea su siste, lea sahkanan Bassi Vuoiŋŋas. 21Son riegádahttá bártni, ja don galggat bidjat bárdnái namman Jesus, dasgo son beastá iežas álbmoga sin suttuin.” 22Buot dát dáhpáhuvai vai ollašuvvá dat maid Hearrá lei cealkán profehta bokte: 23Geahča, nieida šaddá máná vuostá ja riegádahttá bártni, ja sutnje biddjojuvvo namman Immanuel – dat mearkkaša: Ipmil lea minguin. 24Go Josef gohccái nahkáriin, de son dagai nugo Hearrá eŋgel lei gohččon, ja válddii Maria áhkkán. 25Son ii eallán suinna ovdal go Maria lei riegádahttán bártni. Josef bijai bárdnái namman Jesus.