Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
94Herre, du er ein Gud som tek hemn.
          Stig fram i stråleglans, hemnens Gud!
          
   
 2 Reis deg, du som dømmer jorda,
          lat dei hovmodige få det dei fortener!
          
   
 3 Kor lenge, Herre?
          Kor lenge skal dei urettferdige jubla?
          
   
 4 Dei talar ein straum av frekke ord,
          alle som gjer urett, skryter.
          
   
 5 Dei knuser folket ditt, Herre,
          og kuar din eigedom.
          
   
 6 Enkjer og innflyttarar drep dei,
          og farlause myrdar dei.
          
   
 7 Dei seier: « Herren ser det ikkje,
          Jakobs Gud merkar det ikkje.»
          
   
 8 De uforstandige i folket, merk dykk dette!
          Dårar, når skal de forstå?
          
   
 9 Høyrer ikkje han som planta øyret,
          ser ikkje han som forma auget?
          
   
10 Refsar ikkje han som tuktar folka,
          han som gjev menneska kunnskap?
          
   
11 Herren kjenner tankane til menneska,
          han veit at dei er tomme.
          
   
12 Sæl er den du tuktar, Herre,
          den du underviser i di lov.
          
   
13 Du vil gje han ro utan vonde dagar
          til grava er graven for den lovlause.
          
   
14 Herren støyter ikkje frå seg sitt folk
          og forlèt ikkje sin eigedom.
          
   
15 Retten skal igjen bli rettferdig,
          og alle ærlege av hjartet skal leva etter den.
          
   
16 Kven står opp for meg mot valdsmenn,
          kven stig fram for meg mot dei som gjer urett?
          
   
17 Om ikkje Herren var min hjelpar,
          budde eg snart i det stille landet.
          
   
18 Om eg må seia: «Foten min er ustø»,
          så held di miskunn meg oppe, Herre.
          
   
19 Når mitt indre er fullt av urolege tankar,
          har mi sjel glede av di trøyst.
          
   
20 Kan vondskaps trone vera din ven,
          ho som gjer urett til lov?
          
   
21 Dei slår seg saman mot den rettferdige
          og dømmer den skuldlause.
          
   
22 Men Herren vart mitt vern,
          min Gud vart fjellet der eg søkjer tilflukt.
          
   
23 Han lét uretten deira ramma dei sjølve
          og gjorde ende på dei i deira vondskap.
           Herren vår Gud gjorde ende på dei.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.