Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >
96Syng for Herren, syng ein ny song.
          Syng for Herren, all jorda!
          
   
 2 Syng for Herren, velsign hans namn.
          Forkynn hans frelse frå dag til dag!
          
   
 3 Fortel mellom folkeslag om hans herlegdom,
          mellom alle folk om hans under!
          
   
 4 For Herren er stor og verdig lov og pris,
          verd å frykta meir enn alle gudar.
          
   
 5 Alle gudane til folka er avgudar.
          Det var Herren som skapte himmelen.
          
   
 6 Høgd og herlegdom er framfor han,
          makt og glans i hans heilagdom.
          
   
 7 Gjev Herren ære, de folk og slekter,
          gjev Herren ære og makt!
          
   
 8 Gjev Herren den ære hans namn skal ha.
          Kom til hans føregardar med gåver!
          
   
 9 Bøy dykk for Herren i heilag prakt.
          Skjelv for han, all jorda!
          
   
10 Forkynn blant folka: Herren er konge,
          verda står fast, ho kan ikkje rokkast!
          Han dømmer folka med rettferd.
          
   
11 Himmelen skal gleda seg, jorda skal jubla,
          havet og alt som fyller det, skal brusa,
          
   
12 marka skal jubla med alt ho ber;
          då ropar kvart tre i skogen av fryd
          
   
13 for Herrens andlet.
          For han kjem,
          han kjem for å dømma jorda.
          Han skal dømma verda med rettferd
          og folka med truskap.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. ... Vis hele teksten

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.