Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 97
97Hearrá lea gonagas!
          Ávvudehkos eanan,
          illudehkoset gáiddus rittut!
          
   
 2 Balva ja seavdnjadas lea su birra,
          vuoigatvuohta ja vanhurskkisvuohta
          leat su truvnnu vuođđu.
          
   
 3 Dolla manná su ovddas
          ja loaktá buot su vašálaččaid.
          
   
 4 Su álddagasat čuvgejit oppa máilmmi,
          eanan oaidná dan ja doarggista.
          
   
 5 Várit suddet dego gáhčči
          Hearrá ovddas,
          oppa eatnama Hearrá muođuid ovddas.
          
   
 6 Albmi sárdnida su vanhurskkisvuođa,
          buot álbmogat oidnet su hearvásvuođa.
          
   
 7 Buohkat geat bálvalit govaid,
          šaddet heahpadii,
          buohkat geat rámádallet
          duššálaš ipmiliiguin.
          Buot ipmilat gopmirdit su.
          
   
 8 Sion gullá dan ja ávvuda,
          Juda gávpogat illudit,
          danin go du duomut, Hearrá, leat vuoigadat.
          
   
 9 Don, Hearrá,
          leat Alimus oppa eatnamis,
          aliduvvon badjel buot ipmiliid.
          
   
10 Dii geat ráhkistehpet Hearrá,
          vašuhehket bahá!
          Son várjala daid heakka geat ballet sus,
          son beastá sin ipmilmeahttumiid gieđas.
          
   
11 Beaivi badjána vanhurskásiidda,
          illu daidda geaid váibmu lea vuoigatlaš.
          
   
12 Illudehket Hearrás, vanhurskásat,
          rámidehket su bassi nama!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.