Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
97Herren er konge!
          Jorda skal jubla,
          fjerne kystar skal gleda seg!
          
   
 2 Sky og mørker er omkring han,
          rettferd og rett er grunnvoll for hans trone.
          
   
 3 Eld går framfor han
          og brenner opp hans motstandarar på alle kantar.
          
   
 4 Hans lynglimt lyser opp verda,
          jorda ser det og skjelv.
          
   
 5 Fjella smeltar som voks for Herren,
          for han som er herre over all jorda.
          
   
 6 Himmelen forkynner hans rettferd,
          alle folka ser hans herlegdom.
          
   
 7 Alle som dyrkar gudebilete
          og skryter av avgudar,
          skal bli til skamme.
          Tilbe han, alle gudar!
          
   
 8 Sion høyrer det og gleder seg,
          Judas døtrer jublar, Herre,
          over dine dommar.
          
   
 9 For du er Herren, Den høgste over all jorda,
          høgt er du opphøgd over alle gudar.
          
   
10 Hat det vonde, de som elskar Herren!
          Han vaktar sine trugne
          og friar dei frå urettferdiges hand.
          
   
11 Lys bryt fram for den rettferdige
          og glede for dei ærlege av hjartet.
          
   
12 Gled dykk i Herren, de rettferdige,
          lovsyng hans heilage namn!
< Forrige kapittelNeste kapittel >