Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Johannesa almmustus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Čihččet seaila
8Go Láppis rabastii čihččet seailla, de albmái šattai jávohisvuohta mii bisttii arvvu mielde diibmobeale.  2 Mun oidnen go dan čieža eŋgelii geat ledje čuožžumin Ipmila ovddas, addojuvvojedje čieža dorvve.  3 De bođii muhtin eará eŋgel ja čuoččastii áltára gurrii gollesuovaslihtti gieđas. Sutnje addojuvvojedje ollu suovvasat, vai son golleáltára alde truvnnu ovddas bijašii daid buot bassi olbmuid rohkadusaide.  4 Ja suovvasiid suovva badjánii eŋgela gieđas Ipmila ovdii oktan bassi olbmuid rohkadusaiguin.  5 Ja eŋgel válddii suovaslihti, devddii dan áltára dolain ja bálkestii dola eatnama ala. Dalle baján jumai, álddagasat šleđgo ja eanan doarggistii.
Guhtta mearkačuojahusa
 6 Dat čieža eŋgela geain ledje čieža dorvve, ráhkkanedje bossut iežaset dorvviid.  7 Vuosttaš eŋgel bosui iežas dorvve. Dalle bohte čuorbmasat ja dolla varain seaguhuvvon, ja dat gahčče eatnama ala. Goalmmádas eatnamis bulii, goalmmádas muorain bulii ja buot ruonas rássi bulii.
   
 8 Nubbi eŋgel bosui iežas dorvve. Dalle gahčai almmis juoga mii lei dego stuorra buolli várri. Goalmmádas ábis šattai varran,  9 goalmmádas buot ábi heakkalaččain jámii ja goalmmádas skiippain duššai.
   
10 Goalmmát eŋgel bosui iežas dorvve. Dalle gahčai almmis stuorra násti mii bulii dego spáiddar, ja gahčadettiin dat devddii goalmmádasa jogain ja čáhceádjagiin. 11 Nástti namma lea Máron. Goalmmádas čázis rievddai rihčan dego máron, ja ollu olbmot jápme dan čázis, danin go dat lei šaddan mirkkolažžan.
   
12 Njealját eŋgel bosui iežas dorvve. Dalle játtai goalmmádas beaivvážis, goalmmádas mánus ja goalmmádas násttiin, nu ahte dat sevnnjodedje goalmmádasa. Beaivi massii goalmmádasa čuovggastis, ja maiddái idja sevnnjodii seammá láhkái.
   
13 Dalle mun oidnen goaskima girdimin allin gasku almmi, ja mun gullen dan čuorvumin alla jienain: “Vuoi, vuoi! Vuoi eatnama ássiid, go dat golbma eará eŋgela bossot iežaset dorvviid.”
< Forrige kapittelNeste kapittel >