Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Послання до Римлян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Neste kapittel >
1Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для Божого Євангелія,
   

Hilsen
1Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium,
 2 яке Він заздалегідь пообіцяв через Своїх пророків у Святих Писаннях,
   
 2 det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter.
 3 про Свого Сина, Який тілом був нащадком Давида
   
 3 Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt,
 4 і настановлений Сином Божим у силі, за Духом Святості, через воскресіння з мертвих — (про) Ісуса Христа, Господа нашого,
   
 4 ved hellighets Ånd stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde.
 5 через Якого ми прийняли благодать і апостольство, щоби через Його Ім’я були послушні вірі всі народи,
   
 5 Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn.
 6 між якими і ви, покликані Ісуса Христа, —
   
 6 Blant dem er også dere som er kalt til å høre Jesus Kristus til.
 7 усім, хто в Римі, улюбленим Божим, покликаним святим: благодать і мир вам від Бога, нашого Отця, і Господа Ісуса Христа!
   
 7 Jeg hilser alle dere i Roma, dere Guds elskede som er kalt til å være hellige: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
 8 Насамперед дякую моєму Богові через Ісуса Христа за всіх вас, що ваша віра звіщається в усьому світі.
   

Bønn og ønske om å komme til Roma
 8 Først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det fortalt om deres tro.
 9 І свідком мені є Бог, Якому служу своїм духом у Євангелії Його Сина, що завжди про вас пам’ятаю,
   
 9 Gud selv, som jeg av hele mitt hjerte tjener med evangeliet om hans Sønn, er mitt vitne på at jeg alltid husker på dere i mine bønner.
10 постійно прошу у своїх молитвах, щоб колись вдалося, з Божої волі, відвідати вас.
   
10 Jeg ber stadig om at det endelig en gang må lykkes for meg å komme til dere, om Gud vil.
11 Прагну побачити вас, щоби передати вам якийсь духовний дар для вашого зміцнення;
   
11 For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere
12 тобто разом з вами втішитися спільною вірою — вашою і моєю.
   
12 – eller rettere sagt: for at dere og jeg sammen kan bli oppmuntret ved vår felles tro.
   
13 Не хочу, брати, щоб ви не знали того, як часто я бажав, аби мати якийсь плід і серед вас, як і серед інших язичників, прийти до вас, але все щось перешкоджало — аж до сьогодні.
   
13 Jeg vil at dere skal vite, mine søsken, at jeg ofte har satt meg fore å komme til dere, men jeg er blitt hindret helt til nå. For jeg ville gjerne høste frukter også hos dere, som blant de andre folkeslagene.
14 Я боржник перед греками і варварами, мудрими і немудрими;
   
14 Grekere og barbarer, lærde og ulærde – alle står jeg i gjeld til.
15 тому, щодо мене, то я готовий і вам, які в Римі, звістити Євангеліє.
   
15 Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Roma.
16 Адже я не соромлюся Радісної Звістки [Христа], тому що вона — Божа сила на спасіння кожному, хто вірить: перше — юдеєві, а (тоді) — грекові.
   

Evangeliet, Guds kraft til frelse
16 For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.
17 Адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як написано: А праведний вірою житиме.
   
17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.
18 Оскільки гнів Божий з’являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю;
   

Guds dom over hedenskapet
18 Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett.
19 адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив.
   
19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram.
20 Тож Його невидиме — Його вічна сила і Божественність — від створення світу через творіння стає зрозумілим. Так що немає їм виправдання.
   
20 Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.
21 Адже пізнавши Бога, вони не прославили (Його) як Бога, не подякували (Йому). Але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця — оповиті темрявою.
   
21 De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket.
22 Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними,
   
22 De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap.
23 і славу нетлінного Бога вони замінили подобою тлінної людини, птахів, чотириногих і плазунів.
   
23 De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr.
   
24 Тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою безчестили свої тіла.
   
24 De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre.
25 Вони замінили Божу істину на неправду, поклонялися і служили творінню більше, ніж Творцеві, Який є благословенний навіки! Амінь.
   
25 De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.
26 Тому Бог віддав їх ганебним пристрастям: їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне;
   
26 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige.
27 так само й чоловіки, залишивши природне єднання з жінкою, розпалилися своєю пристрастю один до одного; чоловіки із чоловіками роблять ганьбу і самі в собі пожинають належну відплату за свій блуд.
   
27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.
   
28 Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог (їхньому) перекрученому розумові, щоби чинили те, чого не личить.
   
28 De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.
29 Вони сповнені всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби; повні заздрості, вбивства, суперечок, підступу, поганих звичок, пліткарства;
   
29 De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder
30 вони наклепники, богоненависники, напасники, зухвалі, горді, хвалькуваті, винахідники зла, непокірні батькам,
   
30 og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene,
31 нерозумні, зрадливі, безсердечні, [непримиренні], немилосердні.
   
31 de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige.
32 Вони, знаючи про суд Божий, що ті, хто таке коїть, варті смерті, не тільки продовжують це робити, але й схвалюють інших, які (таке) чинять. 32 De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.
Neste kapittel >

07. juli 2022

Dagens bibelord

Ordtaka 7,1–3

Les i nettbibelen

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!