Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Rut

1 2 3 4

Neste kapittel >

Rut ja Noomi
1Dan áigge go duopmárat ráđđejedje Israela, de šattai oktii nealgi eatnamii. Muhtin olmmái vulggii dalle Betlehemis Judas áhkáinis ja guvttiin bártniinis ja manai ássat vierisin Moaba eatnamii.  2 Olbmá namma lei Elimelek, su áhká namma Noomi ja sudno bártni guoktá namat Mahlon ja Kiljon, ja sii ledje efratlaččat Betlehemis Judas eret. Sii bohte Moabii ja ásse dohko vierisin.  3 De jámii Elimelek, Noomi boadnji, ja Noomi bázii okto bártnis guoktáin.  4 Bártnit válddiiga moablaš áhkáid; nuppi namma lei Orpa ja nuppigis Rut. Go sii ledje ássan doppe logenáre jagi,  5 de jámiiga maiddái Mahlon ja Kiljon, ja nu Noomi bázii áibbas okto boatnjis ja bártnis guoktá maŋŋelii.
   
 6 Noomi mearridii vuolgit oktan manjis guoktáin ruoktot Moaba eatnamis, son oainnat lei gullan ahte Hearrá lei atnán fuola iežas álbmogis ja addán dasa láibbi.  7 Go son vulggii dan báikkis gos lei ássan, de su manji guovttos vulggiiga suinna. Muhto go sii ledje mátkkis Juda eatnamii,  8 de Noomi dajai manjis guoktái: “Máhcci ruoktot, iešgoabbáge eatnis vissui. Vare Hearrá árkkálmasttášii dudno, nugo doaige leahppi árkkálmastán jábmiideamet ja mu.  9 Vare Hearrá attášii dudnuide goabbáige boatnji ja ruovttu oadjebasvuođa.” Son cummistii sudno, muhto soai čirruiga 10 ja dajaiga: “Ii nu, moai dáhtto mannat duinna du álbmoga lusa.” 11 Muhto Noomi dajai: “Máhcci ruoktot, nieiddažiiddán! Manne doai boađášeidde muinna? Inhan mun šat sáhte riegádahttit bártniid dudnuide boadnjin. 12 Vuolgi, máhcci ruoktot, nieiddažiiddán! Mun lean ilá boaris šaddat guđege olbmá áhkkán. Ja vaikko jurddašivččenge ahte mus lea doaivu, ja vaikko mus velá otná ija livččii boadnji ja riegádahtášin bártniid, 13 de vuorddášeiddego doai dassážii go dat šaddet stuorisin? Sáhtášeidde go eallit nu guhká náitalkeahttá? Eahppi, nieiddažiiddán! Mu oassi lea sakka bahččageabbo go dudno, dasgo Hearrá giehta lea časkán mu.” 14 Dalle soai čieruiga vel bahččageappot. Viimmat Orpa dagai earrodearvvuođaid ja cummistii vuotnámis, muhto Rut ii dáhtton earránit Noomis. 15 Dalle Noomi dajai: “Nugo don oainnát, de du gálojeatni máhccá iežas álbmoga ja iežas ipmila lusa. Máhca donnai gálojeniinat ruoktot!” 16 Muhto Rut dajai: “Ale bágge mu earránit dus ja máhccat ruoktot. Gosa don manat, de dohko manan munge, ja gosa don ásat, de dohko ásan munge. Du álbmot lea mu álbmot, ja du Ipmil lea mu Ipmil. 17 Gosa don jámát, de dohko munge dáhtun jápmit, ja dohko mun dáhtun hávdáduvvot. Hearrá ráŋggáštehkos mu dál ja álo, juos mihkkege eará go jápmin earuha mu dus.”
   
18 Go Noomi ipmirdii ahte Rut lei nannosit mearridan vuolgit suinna, de son ii šat hállan das. 19 Soai jođiiga fárrolaga dassážii go bođiiga Betlehemii. Go soai leigga joavdan dohko, de šattai gávpogis eallin, ja gávpoga nissonat dadje: “Dathan lea Noomi!” 20 Muhto Noomi dajai sidjiide: “Allet gohčo mu Noomin, muhto baicce Maran, dasgo Buotveagalaš lea dahkan mu eallima bahčan. 21 Mun vulgen dáppe rikkisin, muhto Hearrá diktá mu máhccat guoros gieđaid. Manne dii gohčodehpet mu Noomin, go Hearrá lea duođaštan mu vuostá, go Buotveagalaš lea diktán geavvat munnje bahás?”
   
22 Nu Noomi máhcai Moabis, ja suinna su mannji, moablaš Rut. Soai bođiiga Betlehemii aiddo go bivgerádjan lei álgimin.
Neste kapittel >

07. juni 2023

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre! 16Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskodd tvers igjennom havet. ... Vis hele teksten

15Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre! 16Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskodd tvers igjennom havet. 17Se, jeg gjør egypterne harde, så de setter etter dem. Jeg skal vise min herlighet på farao og hele hans hær, på vognene og rytterne hans. 18Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg viser min herlighet på farao og vognene og rytterne hans.» 19Guds engel, som hadde gått foran Israels leir, byttet nå plass og gikk etter folket. Skysøylen som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem, 20så den kom mellom egypternes leir og israelittenes leir. Og skyen kom med mørke, men den lyste likevel opp natten, så de ikke kom inn på hverandre hele natten. 21Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble kløvd, 22og israelittene gikk tørrskodd tvers igjennom havet. Vannet sto som en mur til høyre og venstre for dem.

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Herren sa til Moses: «Kvifor ropar du til meg? Sei til israelittane at dei skal dra vidare! 16Du skal lyfta staven din og retta handa ut over havet og kløyva det, så israelittane kan gå tørrskodde tvers igjennom havet. ... Vis hele teksten

15Herren sa til Moses: «Kvifor ropar du til meg? Sei til israelittane at dei skal dra vidare! 16Du skal lyfta staven din og retta handa ut over havet og kløyva det, så israelittane kan gå tørrskodde tvers igjennom havet. 17Sjå, eg gjer hjartet til egyptarane ubøyeleg, så dei set etter dei. Eg skal visa min herlegdom på farao og heile hans hær, på vognene og ryttarane hans. 18Egyptarane skal kjenna at eg er Herren når eg viser min herlegdom på farao og vognene og ryttarane hans.» 19Guds engel, som hadde gått føre Israels leir, bytte no plass og gjekk etter folket. Skysøyla som var framfor dei, flytte seg og stilte seg bak dei, 20så ho kom mellom leiren til egyptarane og leiren til israelittane. Og skya kom med mørker, men lyste likevel opp natta, så dei ikkje kom innpå kvarandre heile natta. 21Då rette Moses handa ut over havet, og Herren dreiv havet bort med ein sterk austavind, som bles heile natta, så havet vart til tørt land. Vatnet vart kløyvd, 22og israelittane gjekk tørrskodde tvers igjennom havet. Vatnet stod som ein mur til høgre og venstre for dei.

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Hearrá celkkii Mosesii: “Manne don čuorvvut munnje? Gohčo israellaččaid vuolgit johtui. 16Bajit iežat soappi, geige gieđa meara badjel ja ludde dan, vai israellaččat besset mannat meara rastá goikása mielde. ... Vis hele teksten

15Hearrá celkkii Mosesii: “Manne don čuorvvut munnje? Gohčo israellaččaid vuolgit johtui. 16Bajit iežat soappi, geige gieđa meara badjel ja ludde dan, vai israellaččat besset mannat meara rastá goikása mielde. 17Mun buoššudan egyptalaččaid váimmu, nu ahte sii vulget doarridit din. Mun čájehan iežan fámu go duššadan farao ja oppa su soahteveaga, buot su soahtevovnnaid ja vovdnaolbmáid. 18Egyptalaččat ipmirdit ahte mun lean Hearrá, go mun čájehan iežan fámu go duššadan farao, su soahtevovnnaid ja vovdnaolbmáid.” 19Ipmila eŋgel gii lei mannan israellaččaid ovddabealde, sirddii ja manai sin maŋis. Balvabázzi sirddii sin ovddabealde ja manai sin maŋis, 20nu ahte dat bođii egyptalaččaid veaga ja israellaččaid veaga gaskii. Balvva mielde šattai seavdnjat, muhto israellaččaide dat čuvgii ija, nu ahte geažos ijas veagat eai lahkanan nubbi nubbái. 21De Moses bajidii gieđa meara badjel, ja Hearrá ájii meara eret garra nuortabiekkain mii bosui geažos ija, ja mearra šattai goikeeanamin. Čáhči juohkásii guovtti beallái, 22ja israellaččat rasttildedje meara goikása mielde, ja čáhci lei seaidnin goappašiid bealde.