Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sakarja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Andre syn: horna og smedane
2Eg lyfte auga. Eg såg, og sjå! – fire horn.  2 Då sa eg til engelen som tala med meg: «Kva er dette?» Han svara: «Dette er dei horna som har spreidd Juda, Israel og Jerusalem.»
   
 3 Så viste Herren meg fire smedar.  4 Då spurde eg: «Kva er det dei kjem for å gjera?» Han svara: «Dette er horna som spreidde Juda så ingen kunne lyfta hovudet. Men no er desse komne for å setja skrekk i dei; dei skal slå til jorda horna på dei folkeslaga som lyfte horn mot Juda og spreidde det.»
Tredje syn: målesnora
 5 Eg lyfte auga. Eg såg, og sjå! – ein mann med målesnor i handa.  6 Eg sa: «Kvar skal du av?» Han svara: «Eg skal måla Jerusalem og sjå kor brei og kor lang byen skal vera.»
   
 7 Og sjå, engelen som tala med meg, gjekk fram, og ein annan engel gjekk til møtes med han  8 og sa: Spring bort og sei til den unge mannen der:
          Jerusalem skal liggja utan murar,
          så mykje folk og buskap skal det vera i byen.
          
   
 9 Eg skal sjølv vera ein eldmur kring byen,
          seier Herren,
          eg skal visa min herlegdom der inne.

Herren kallar på dei bortførte
    10 Ve, ve! Røm frå landet i nord!
          seier Herren.
          Eg har spreidd dykk for himmelens fire vindar,
          seier Herren.
          
   
11 Ve deg, Sion,
          berg deg, du som bur hos dotter Babel!
          
   
12 For så seier Herren over hærskarane,
          den herlege, etter at han sende meg
          til folkeslaga som plyndra dykk:
          Den som rører dykk,
          rører ved min augnestein.
          
   
13 For sjå, eg lyfter handa mot dei,
          og dei blir til bytte
          for slavane sine.
          Då skal de kjenna
          at Herren over hærskarane har sendt meg.
          
   
14 Fryd deg, ver glad, dotter Sion!
          For sjå, eg kjem og tek bustad hos deg,
          seier Herren.
          
   
15 Mange folkeslag
          skal slutta seg til Herren den dagen.
          Dei skal vera mitt folk,
          og eg skal ta bustad hos deg.
          Då skal du kjenna
          at Herren over hærskarane har sendt meg til deg.
          
   
16 Herren skal ta Juda i arv
          som sin eigedom på heilag jord
          og velja ut Jerusalem endå ein gong.
          
   
17 Ver still for Herren, alt som lever!
          For han tek ut frå sin heilage bustad.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

28. juni 2022

Dagens bibelord

1. Korinter 9,24–27

Les i nettbibelen

24Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! 25Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. ... Vis hele teksten

24Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! 25Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. 26Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. 27Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal komme til kort.