Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sakarja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Andre syn: horna og smedane
2Eg lyfte auga. Eg såg, og sjå! – fire horn.  2 Då sa eg til engelen som tala med meg: «Kva er dette?» Han svara: «Dette er dei horna som har spreidd Juda, Israel og Jerusalem.»
   
 3 Så viste Herren meg fire smedar.  4 Då spurde eg: «Kva er det dei kjem for å gjera?» Han svara: «Dette er horna som spreidde Juda så ingen kunne lyfta hovudet. Men no er desse komne for å setja skrekk i dei; dei skal slå til jorda horna på dei folkeslaga som lyfte horn mot Juda og spreidde det.»
Tredje syn: målesnora
 5 Eg lyfte auga. Eg såg, og sjå! – ein mann med målesnor i handa.  6 Eg sa: «Kvar skal du av?» Han svara: «Eg skal måla Jerusalem og sjå kor brei og kor lang byen skal vera.»
   
 7 Og sjå, engelen som tala med meg, gjekk fram, og ein annan engel gjekk til møtes med han  8 og sa: Spring bort og sei til den unge mannen der:
          Jerusalem skal liggja utan murar,
          så mykje folk og buskap skal det vera i byen.
          
   
 9 Eg skal sjølv vera ein eldmur kring byen,
          seier Herren,
          eg skal visa min herlegdom der inne.

Herren kallar på dei bortførte
    10 Ve, ve! Røm frå landet i nord!
          seier Herren.
          Eg har spreidd dykk for himmelens fire vindar,
          seier Herren.
          
   
11 Ve deg, Sion,
          berg deg, du som bur hos dotter Babel!
          
   
12 For så seier Herren over hærskarane,
          den herlege, etter at han sende meg
          til folkeslaga som plyndra dykk:
          Den som rører dykk,
          rører ved min augnestein.
          
   
13 For sjå, eg lyfter handa mot dei,
          og dei blir til bytte
          for slavane sine.
          Då skal de kjenna
          at Herren over hærskarane har sendt meg.
          
   
14 Fryd deg, ver glad, dotter Sion!
          For sjå, eg kjem og tek bustad hos deg,
          seier Herren.
          
   
15 Mange folkeslag
          skal slutta seg til Herren den dagen.
          Dei skal vera mitt folk,
          og eg skal ta bustad hos deg.
          Då skal du kjenna
          at Herren over hærskarane har sendt meg til deg.
          
   
16 Herren skal ta Juda i arv
          som sin eigedom på heilag jord
          og velja ut Jerusalem endå ein gong.
          
   
17 Ver still for Herren, alt som lever!
          For han tek ut frå sin heilage bustad.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juni 2023

Dagens bibelord

Galaterne 3,23–29

Les i nettbibelen

23Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. ... Vis hele teksten

23Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Dagens bibelord

Galatarane 3,23–29

Les i nettbibelen

23Før trua kom, vart vi haldne i varetekt under lova; vi var innestengde heilt til den trua som skulle koma, vart openberra. 24Slik var lova vaktaren vår til Kristus kom, for at vi skulle seiast rettferdige ved tru. ... Vis hele teksten

23Før trua kom, vart vi haldne i varetekt under lova; vi var innestengde heilt til den trua som skulle koma, vart openberra. 24Slik var lova vaktaren vår til Kristus kom, for at vi skulle seiast rettferdige ved tru. 25Men no når trua er komen, er vi ikkje lenger under vaktaren. 26De er alle Guds born ved trua, i Kristus Jesus. 27For alle de som er døypte til Kristus, har kledd dykk i Kristus. 28Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne. De er alle éin i Kristus Jesus. 29Og høyrer de Kristus til, då er de Abrahams ætt og arvingar etter lovnaden.

Dagens bibelord

Galatarane 3,23–29

Les i nettbibelen

23Ovdal go osku bođii, de mii leimmet lága geahču vuolde ja dan fáŋggat dassážii go osku almmustuvvá. 24Nu láhka lei min bagadeaddji Kristusa boahtima rádjái, vai mii šattašeimmet vanhurskkisin oskku bokte. ... Vis hele teksten

23Ovdal go osku bođii, de mii leimmet lága geahču vuolde ja dan fáŋggat dassážii go osku almmustuvvá. 24Nu láhka lei min bagadeaddji Kristusa boahtima rádjái, vai mii šattašeimmet vanhurskkisin oskku bokte. 25Muhto dál go osku lea boahtán, de mii eat leat šat bagadeaddji vuolde. 26Dii lehpet buohkat Ipmila mánát, go oskubehtet Kristus Jesusii. 27Buohkat dii geat lehpet gásttašuvvon Kristusii, lehpet gárvodan Kristusa. 28Dás ii leat juvddálaš iige greikalaš, ii šlávva iige friddja, ii olmmái iige nisson, dasgo dii buohkat lehpet okta Kristus Jesusis. 29Ja jos dii gullabehtet Kristusii, de dii lehpet Abrahama nálli ja árbbolaččat lohpádusa mielde.