Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sakarja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sjette syn: bokrullen
5Eg lyfte atter auga. Eg såg, og sjå! – ein flygande bokrull.  2 Engelen spurde: «Kva ser du?» Eg svara: «Eg ser ein flygande bokrull, tjue alner lang og ti alner brei.»  3 Han sa: «Dette er forbanninga som går ut over heile landet. Enno har ikkje dei som stel, fått straff etter forbanninga, og heller ikkje dei som sver.
          
   
 4 No sender eg henne ut,
          seier Herren over hærskarane.
          Ho skal koma inn i huset til den som stel,
          og inn i huset til den
          som sver falskt ved mitt namn.
          Ho skal slå seg til i huset
          og øydeleggja det, både treverk og stein.»

Sjuande syn: kvinna i efa-målet
 5 Engelen som tala med meg, steig fram og sa til meg: «Lyft no auga og sjå kva som kjem.»  6 Eg spurde: «Kva er dette?» Han svara: «Det er efa-målet som nærmar seg.» Så sa han: «Dette er all skulda i landet.»  7 Og sjå, blyloket lyfte seg, og det sat ei kvinne i efaen!  8 «Dette er lovløysa», sa han. Så kasta han henne ned att i efaen og la blysteinen over opninga.  9 Eg lyfte auga. Eg såg, og sjå! – to kvinner nærma seg. Vinden fylte vengene deira, dei hadde venger som storken. Dei lyfte efaen opp mellom jord og himmel. 10 Då spurde eg engelen som tala med meg: «Kvar fer dei med efa-målet?» 11 Han svara: «Dei skal byggja eit hus til henne i Sinear-landet. Når det er ferdig, skal ho stillast opp der på sokkel.»
< Forrige kapittelNeste kapittel >

28. juni 2022

Dagens bibelord

1. Korinter 9,24–27

Les i nettbibelen

24Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! 25Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. ... Vis hele teksten

24Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! 25Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. 26Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. 27Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal komme til kort.