Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sakarja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Guds dom over Israels fiendar
9Ein bodskap.
        
           Herrens ord er i Hadrak-landet,
          i Damaskus har det sin bustad,
          for menneska og alle Israels stammar
          vender auga mot Herren.
          
   
 2 Slik med grannelandet Hamat òg,
          og Tyros og Sidon, med all deira visdom.
          
   
 3 Tyros bygde seg ei festning,
          hauga opp sølv som mold
          og gull som søle i gata.
          
   
 4 Sjå, Herren vil ta byen
          og slå styrkane hennar på sjøen.
          Byen skal øydast i eld.
          
   
 5 Asjkalon skal sjå det og reddast,
          Gaza skal vri seg i smerte,
          Ekron òg, for hennar von blir til skamme.
          Gaza skal mista sin konge,
          i Asjkalon skal ingen bu.
          
   
 6 Det skal bu blandingsfolk i Asjdod.
          Eg gjer ende på det filistrane er stolte av.
          
   
 7 Eg skal fjerna blodet dei har i munnen,
          og det motbydelege dei tygg på.
          Men dei som blir att,
          skal høyra vår Gud til
          og vera som ei slekt i Juda,
          med Ekron skal det gå som med jebusittane.
          
   
 8 Eg skal slå leir omkring huset mitt
          til vern mot dei som rykkjer fram og tilbake.
          Aldri meir skal nokon undertrykkjar
          rykkja fram mot dei.
          For no har eg sett det med eigne auge.

Fredskongen på Sion
     9 Bryt ut i jubel, dotter Sion!
          Rop av glede, dotter Jerusalem!
          Sjå, kongen din kjem til deg,
          rettferdig og rik på siger,
          fattig er han og rid på eit esel,
          på ein eselfole.
          
   
10 Eg vil rydda ut vognene i Efraim
          og hestane i Jerusalem,
          stridsbogen skal brytast sund.
          Han skal tala fred for folkeslaga,
          hans velde skal nå frå hav til hav,
          frå Storelva til endane av jorda.

Herren skal verna folket sitt
    11 Og du, i kraft av blodpakta med deg
          set eg fangane dine fri
          frå brønnen utan vatn.
          
   
12 Vend heim til borga,
          de fangar som har von!
          I dag forkynner eg:
          Eg gjev deg dobbelt att.
          
   
13 For eg spenner Juda som ein boge
          og legg Efraim på som pil.
          Eg skal slyngja dine søner, Sion,
          mot dine søner, Javan.
          Eg gjer deg lik sverdet til ein krigar.
          
   
14 Herren skal syna seg for dei,
          pila hans skyta ut som lynet.
          Herren Gud skal blåsa i hornet
          og fara fram i stormvind frå sør.
          
   
15 Herren over hærskarane skal vera skjold for dei.
          Slyngjesteinane skal fortæra og tvinga i kne,
          drikka blod som var det vin,
          fylte som offerskåler, tilsmurde som hjørna på altaret.
          
   
16 Herren deira Gud skal berga dei den dagen,
          folket hans skal vera som ein saueflokk.
          Som kronjuvelar skal dei glima over landet hans.
          
   
17 Kor godt og vakkert det er!
          Korn og ny vin
          får gutar og jenter til å bløma.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

28. juni 2022

Dagens bibelord

1. Korinter 9,24–27

Les i nettbibelen

24Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! 25Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. ... Vis hele teksten

24Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! 25Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. 26Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. 27Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal komme til kort.