Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sakarja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Guds dom over Israels fiendar
9Ein bodskap.
        
           Herrens ord er i Hadrak-landet,
          i Damaskus har det sin bustad,
          for menneska og alle Israels stammar
          vender auga mot Herren.
          
   
 2 Slik med grannelandet Hamat òg,
          og Tyros og Sidon, med all deira visdom.
          
   
 3 Tyros bygde seg ei festning,
          hauga opp sølv som mold
          og gull som søle i gata.
          
   
 4 Sjå, Herren vil ta byen
          og slå styrkane hennar på sjøen.
          Byen skal øydast i eld.
          
   
 5 Asjkalon skal sjå det og reddast,
          Gaza skal vri seg i smerte,
          Ekron òg, for hennar von blir til skamme.
          Gaza skal mista sin konge,
          i Asjkalon skal ingen bu.
          
   
 6 Det skal bu blandingsfolk i Asjdod.
          Eg gjer ende på det filistrane er stolte av.
          
   
 7 Eg skal fjerna blodet dei har i munnen,
          og det motbydelege dei tygg på.
          Men dei som blir att,
          skal høyra vår Gud til
          og vera som ei slekt i Juda,
          med Ekron skal det gå som med jebusittane.
          
   
 8 Eg skal slå leir omkring huset mitt
          til vern mot dei som rykkjer fram og tilbake.
          Aldri meir skal nokon undertrykkjar
          rykkja fram mot dei.
          For no har eg sett det med eigne auge.

Fredskongen på Sion
     9 Bryt ut i jubel, dotter Sion!
          Rop av glede, dotter Jerusalem!
          Sjå, kongen din kjem til deg,
          rettferdig og rik på siger,
          fattig er han og rid på eit esel,
          på ein eselfole.
          
   
10 Eg vil rydda ut vognene i Efraim
          og hestane i Jerusalem,
          stridsbogen skal brytast sund.
          Han skal tala fred for folkeslaga,
          hans velde skal nå frå hav til hav,
          frå Storelva til endane av jorda.

Herren skal verna folket sitt
    11 Og du, i kraft av blodpakta med deg
          set eg fangane dine fri
          frå brønnen utan vatn.
          
   
12 Vend heim til borga,
          de fangar som har von!
          I dag forkynner eg:
          Eg gjev deg dobbelt att.
          
   
13 For eg spenner Juda som ein boge
          og legg Efraim på som pil.
          Eg skal slyngja dine søner, Sion,
          mot dine søner, Javan.
          Eg gjer deg lik sverdet til ein krigar.
          
   
14 Herren skal syna seg for dei,
          pila hans skyta ut som lynet.
          Herren Gud skal blåsa i hornet
          og fara fram i stormvind frå sør.
          
   
15 Herren over hærskarane skal vera skjold for dei.
          Slyngjesteinane skal fortæra og tvinga i kne,
          drikka blod som var det vin,
          fylte som offerskåler, tilsmurde som hjørna på altaret.
          
   
16 Herren deira Gud skal berga dei den dagen,
          folket hans skal vera som ein saueflokk.
          Som kronjuvelar skal dei glima over landet hans.
          
   
17 Kor godt og vakkert det er!
          Korn og ny vin
          får gutar og jenter til å bløma.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

07. juni 2023

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre! 16Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskodd tvers igjennom havet. ... Vis hele teksten

15Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre! 16Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskodd tvers igjennom havet. 17Se, jeg gjør egypterne harde, så de setter etter dem. Jeg skal vise min herlighet på farao og hele hans hær, på vognene og rytterne hans. 18Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg viser min herlighet på farao og vognene og rytterne hans.» 19Guds engel, som hadde gått foran Israels leir, byttet nå plass og gikk etter folket. Skysøylen som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem, 20så den kom mellom egypternes leir og israelittenes leir. Og skyen kom med mørke, men den lyste likevel opp natten, så de ikke kom inn på hverandre hele natten. 21Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble kløvd, 22og israelittene gikk tørrskodd tvers igjennom havet. Vannet sto som en mur til høyre og venstre for dem.

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Herren sa til Moses: «Kvifor ropar du til meg? Sei til israelittane at dei skal dra vidare! 16Du skal lyfta staven din og retta handa ut over havet og kløyva det, så israelittane kan gå tørrskodde tvers igjennom havet. ... Vis hele teksten

15Herren sa til Moses: «Kvifor ropar du til meg? Sei til israelittane at dei skal dra vidare! 16Du skal lyfta staven din og retta handa ut over havet og kløyva det, så israelittane kan gå tørrskodde tvers igjennom havet. 17Sjå, eg gjer hjartet til egyptarane ubøyeleg, så dei set etter dei. Eg skal visa min herlegdom på farao og heile hans hær, på vognene og ryttarane hans. 18Egyptarane skal kjenna at eg er Herren når eg viser min herlegdom på farao og vognene og ryttarane hans.» 19Guds engel, som hadde gått føre Israels leir, bytte no plass og gjekk etter folket. Skysøyla som var framfor dei, flytte seg og stilte seg bak dei, 20så ho kom mellom leiren til egyptarane og leiren til israelittane. Og skya kom med mørker, men lyste likevel opp natta, så dei ikkje kom innpå kvarandre heile natta. 21Då rette Moses handa ut over havet, og Herren dreiv havet bort med ein sterk austavind, som bles heile natta, så havet vart til tørt land. Vatnet vart kløyvd, 22og israelittane gjekk tørrskodde tvers igjennom havet. Vatnet stod som ein mur til høgre og venstre for dei.

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Hearrá celkkii Mosesii: “Manne don čuorvvut munnje? Gohčo israellaččaid vuolgit johtui. 16Bajit iežat soappi, geige gieđa meara badjel ja ludde dan, vai israellaččat besset mannat meara rastá goikása mielde. ... Vis hele teksten

15Hearrá celkkii Mosesii: “Manne don čuorvvut munnje? Gohčo israellaččaid vuolgit johtui. 16Bajit iežat soappi, geige gieđa meara badjel ja ludde dan, vai israellaččat besset mannat meara rastá goikása mielde. 17Mun buoššudan egyptalaččaid váimmu, nu ahte sii vulget doarridit din. Mun čájehan iežan fámu go duššadan farao ja oppa su soahteveaga, buot su soahtevovnnaid ja vovdnaolbmáid. 18Egyptalaččat ipmirdit ahte mun lean Hearrá, go mun čájehan iežan fámu go duššadan farao, su soahtevovnnaid ja vovdnaolbmáid.” 19Ipmila eŋgel gii lei mannan israellaččaid ovddabealde, sirddii ja manai sin maŋis. Balvabázzi sirddii sin ovddabealde ja manai sin maŋis, 20nu ahte dat bođii egyptalaččaid veaga ja israellaččaid veaga gaskii. Balvva mielde šattai seavdnjat, muhto israellaččaide dat čuvgii ija, nu ahte geažos ijas veagat eai lahkanan nubbi nubbái. 21De Moses bajidii gieđa meara badjel, ja Hearrá ájii meara eret garra nuortabiekkain mii bosui geažos ija, ja mearra šattai goikeeanamin. Čáhči juohkásii guovtti beallái, 22ja israellaččat rasttildedje meara goikása mielde, ja čáhci lei seaidnin goappašiid bealde.