Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sakarja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Neste kapittel >

Vend om til meg!
1I den åttende måneden i det andre regjeringsåret til Dareios kom Herrens ord til profeten Sakarja, sønn av Berekja, som var sønn av Iddo, og det lød så:  2 Herren har vist stor harme mot deres fedre.
   
 3 Du skal tale til folket: Så sier Herren, Allhærs Gud: Vend om til meg, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud, så vil jeg vende om til dere, sier Herren, Allhærs Gud.  4 Vær ikke lik deres fedre som de tidligere profeter forkynte for og sa: «Så sier Herren, Allhærs Gud: Vend om fra deres onde ferd og deres onde gjerninger!» Men de hørte ikke og aktet ikke på meg, lyder ordet fra Herren.  5 Hvor er nå deres fedre? Og profetene, lever de til evig tid?  6 Men mine ord og bud som jeg bød mine tjenere profetene å forkynne, har ikke de rammet deres fedre? Så måtte de vende om og si: «Som Herren, Allhærs Gud, hadde satt seg fore å gjøre med oss etter vår ferd og våre gjerninger, slik har han gjort med oss.»
   

Rytteren på den røde hest
 7 Den 24. dagen i den ellevte måneden – det er måneden sjebat – i det andre regjeringsåret til Dareios kom Herrens ord til profeten Sakarja, sønn av Berekja, som var sønn av Iddo. Han sa:
   
 8 Jeg hadde et syn i natt. Jeg så en mann som red på en rød hest. Han stanset mellom myrtetrærne i dalbunnen, og bak ham stod røde, rødbrune og hvite hester.  9 Jeg spurte: «Hva betyr dette, herre?» Engelen som talte med meg, svarte: «Jeg vil vise deg hva det betyr.» 10 Så sa mannen som stod mellom myrtetrærne: «Det er de som Herren har sendt ut for at de skal fare omkring på jorden.» 11 De sa til Herrens engel som stod mellom myrtetrærne: «Vi har dratt omkring på jorden, og hele jorden er rolig og stille.» 12 Herrens engel tok da til orde og sa: «Herre, Allhærs Gud, hvor lenge vil du dryge med å vise miskunn mot Jerusalem og Judas byer, som du har vært harm på i sytti år?» 13 Og Herren gav engelen som talte med meg, gode og trøstefulle ord til svar. 14 Engelen som talte med meg, sa: Rop ut disse ord:
        Så sier Herren, Allhærs Gud:
        Jeg er nidkjær,
        jeg er full av brennende iver
        for Jerusalem og Sion,
   
15 og stor er min harme
        mot de trygge hedningfolk,
        for mens jeg bare var litt harm,
        gjorde de ulykken større.
   
16 Derfor sier Herren:
        I barmhjertighet vender jeg
        tilbake til Jerusalem.
        Der skal mitt hus bli bygd,
        lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud,
        og målesnor strekkes over Jerusalem.
   
17 Rop ut på ny og si:
        Så sier Herren, Allhærs Gud:
        Enda en gang skal mine byer
        flyte over av det som godt er.
        Herren skal igjen ha medynk med Sion
        og velge ut Jerusalem enda en gang.
Neste kapittel >

05. oktober 2022

Dagens bibelord

Salmene 106,43–48

Les i nettbibelen

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. ... Vis hele teksten

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. 46Så lot han dem finne barmhjertighet hos alle som holdt dem som fanger. 47Frels oss, Herre, vår Gud, sank oss inn fra folkene så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge deg. 48Velsignet er Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Og hele folket skal si: Amen! Halleluja!