Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salme 151

1


Herren utvelger David
1Jeg var den minste av mine brødre,
        den yngste i min fars hus,
        gjetergutt for sauene hans.
   
 2 Mine hender laget en fløyte,
        jeg laget en harpe med mine fingre.
   
 3 Hvem vil melde det til min Herre?
        Han selv, Herren, lytter oppmerksomt!
   
 4 Han sendte ut sitt sendebud,
        tok meg bort fra min fars saueflokk
        og salvet meg med sin olje.
   
 5 Mine brødre var høye og vakre,
        men Herren valgte ikke dem.
   
 6 Jeg gikk for å møte filisteren i kamp,
        han påkalte sine avguder mot meg.
   
 7 Men jeg rev sverdet fra ham, halshogg ham
        og tok skammen bort fra Israel.

06. oktober 2022

Dagens bibelord

Matteus 8,5–13

Les i nettbibelen

5Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. 6«Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.» 7Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.» ... Vis hele teksten

5Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. 6«Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.» 7Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.» 8Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. 9For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en annen: ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener: ‘Gjør dette!’ så gjør han det.» 10Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. 11Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. 12Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» 13Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.