Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Goalmmát Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Forrige kapittelNeste kapittel

Borramušoaffar
2Go soamis buktá Hearrái borramušoaffara, de su oaffarin galget leat sevlejuvvon jáffut. Daidda son galgá golggahit oljju ja bidjat ala suovvasiid.  2 De son galgá doalvut jáffuid báhpaide, Arona bártniide, ja báhppa galgá váldit čorpma dievva oljjuin láktaduvvon jáffuid ja buot suovvasiid, ja de boaldit dán oasi áltára alde dollaoaffarin man hádja lea Hearrá miela mielde.  3 Dat mii báhcá borramušoaffaris gullá Aronii ja su bártniide. Dat lea allabassi oassi Hearrá dollaoaffaris.
   
 4 Jos don buvttát borramušoaffarin láibbi mii lea goikaduvvon uvnnas, de dat galgá leat ráhkaduvvon sevlejuvvon jáffuin: oljjuin láibojuvvon suvrutkeahtes gáhkut dahje oljjuin vuidojuvvon asehis suvrutkeahtes láibbážat.  5 Jos don attát borramušoaffara mii lea goikaduvvon rávttu alde, de dat galgá leat ráhkaduvvon sevlejuvvon jáffuin, oljjuin láibojuvvon ja suvrutkeahttái.  6 Doadjal dan bihttán ja golggat oljju bihtáid ala. Dat lea borramušoaffar.  7 Jos dáhtut addit borramušoaffara mii lea bassojuvvon ruittus, de dat galgá leat ráhkaduvvon sevlejuvvon jáffuin ja oljjus.  8 Dan borramušoaffara mii lea ráhkaduvvon dán ládje, don galggat buktit Hearrái ja addit báhppii, gii de galgá doalvut dan áltára lusa.  9 Báhppa galgá váldit oasi borramušoaffaris oasseoaffarin ja boaldit dan áltára alde dollaoaffarin man hádja lea Hearrá miela mielde. 10 Dat mii báhcá borramušoaffaris gullá Aronii ja su bártniide, dat lea allabassi oassi Hearrá dollaoaffaris.
   
11 Ii mihkkege borramušoaffariid maid dii buktibehtet Hearrái, oaččo leat suvruduvvon, danin go dii ehpet oaččo boaldit suvrradáiggi dahje honnega dollaoaffarin Hearrái. 12 Dii oažžubehtet gal buktit dakkáriid álgošaddooaffarin, muhto ehpet oaččo boaldit daid áltára alde hádjan mii lea Hearrá miela mielde.
   
13 Sálte buot borramušoaffariiddát. Sálti mii gullá Ipmila lihttui, ii oaččo goassege váilut du borramušoaffaris. Oaffaruša sáltti buot oaffarattáldagaidatguin.
   
14 Jos dáhtut addit Hearrái borramušoaffara vuosttaš šattustat, de du oaffarin galget leat gordneoaivvit mat leat gordojuvvon dolas, varas gordneoivviin cuvkejuvvon gortnit. 15 Golggat daidda oljju ja bija ala suovvasiid. Dat lea borramušoaffar. 16 Báhppa galgá váldit veaháš gortniid ja oljju oasseoaffarin ja buot suovvasiid, ja de boaldit dan dollaoaffarin Hearrái.
3 Mos 2,1 viser til 3 Mos 6,7
Note : borramušoaffar, olju.
Note álgošaddooaffarin: álgošaddu.
3 Mos 2,13 viser til Esek 43,24, Mark 9,49
Note sálti: lei deaŧalaš oassi oaffariin. Sálti seailluha biepmu ja govvida dan ahte lihttu lea agálaš ja rihkkumeahttun. Gč. \+xt 4 Mos 18,19.
Forrige kapittelNeste kapittel

18. april 2021

Dagens Bibelord

Johannes 10,1–10

Les i nettbibelen

1«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. ... Vis hele teksten

1«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. 4Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. 5Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 6Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. 7Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. 8Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. 9Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.