Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Goalmmát Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Forrige kapittelNeste kapittel

Riegádahtti buhtástus
12Hearrá sártnui Mosesii:
   
 2 Cealkke israellaččaide: Go nisson lea riegádahttán bártni, de son lea čieža beaivvi buhtismeahttun, seammá láhkái go dalle go sus leat mánodávddat.  3 Gávccát beaivvi bárdnemáná ovdaliiki galgá čuhppojuvvot.  4 Nisson galgá orrut ruovttus vel golbmalogigolbma beaivvi, vai buhtásmuvvá vardimis. Son ii oaččo guoskat masage mii lea bassi, iige son oaččo boahtit bassibáikái ovdal go su buhtástusáigi lea nohkan.  5 Go nisson lea riegádahttán nieidda, de son lea buhtismeahttun guokte vahku, seammá láhkái go dalle go sus leat mánodávddat. Son galgá orrut ruovttus vel guhttalogiguhtta beaivvi buhtismeahttumin vardimis.  6 Go su buhtástusáigi bártni dahje nieidda riegádahttima maŋŋil lea nohkan, de son galgá buktit báhppii almmustusgoađi uvssa lusa jahkásaš lábbá boaldinoaffarin ja duvvá dahje turtelduvvá suddooaffarin.  7 Báhppa galgá oaffaruššat daid Hearrái ja doaimmahit sutnje soabahusa, ja nu son šaddá buhtisin iežas vardimis. Dát láhka guoská nissonii gii lea riegádahttán máná, jogo bártni dahje nieidda.  8 Jos nisson ii suitte oaffaruššat lábbá, de son galgá váldit guokte turtelduvvá dahje guokte eará duvvá, nuppi boaldinoaffarin ja nuppi suddooaffarin, ja báhppa galgá doaimmahit sutnje soabahusa. De nisson lea buhtis.
Forrige kapittelNeste kapittel

18. juni 2021

Dagens Bibelord

1. Tessaloniker 2,5–13

Les i nettbibelen

5Vi opptrådte aldri med smigrende ord, det vet dere, heller ikke med baktanker om egen vinning; Gud er vårt vitne. 6Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, verken hos dere eller andre, ... Vis hele teksten

5Vi opptrådte aldri med smigrende ord, det vet dere, heller ikke med baktanker om egen vinning; Gud er vårt vitne. 6Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, verken hos dere eller andre, 7selv om vi kunne ha brukt vår myndighet som Kristi apostler. I stedet var vi som spedbarn blant dere, som når en amme steller med sine egne barn, 8slik var vi blitt inderlig glad i dere og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere. 9For dere husker, søsken, hvordan vi strevde og slet. Vi forkynte Guds evangelium for dere samtidig som vi arbeidet natt og dag for ikke å være til byrde for noen av dere. 10Dere, og Gud selv, er vitner om hvordan vi levde hellig, rettskaffent og uklanderlig blant dere troende. 11Dere vet også at vi var mot hver enkelt av dere som en far mot sine barn: 12Vi formante, oppmuntret og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet. 13Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det – ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror.